కైవల్యాష్టకం~ Kaivalyashtakam in telugu

కైవల్యాష్టకం (కేవలాష్టకం) ~ Read kevalashtakam in telugu with lyrics. You can download kevala ashtakam pdf. కైవల్యాష్టకం -Kaivalshtakam 1) మధురం మధురేభ్యోఽపి మంగలేభ్యోపి మంగలం ! పావనం పావనేభ్యోఽపి…

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇