శ్రీ గౌరీశాష్టకం~ Gowrisha ashtakam in telugu

శ్రీ గౌరీశాష్టకం~ Read Gowrisha ashtakam telugu with lyrics. *శ్రీ గౌరీశాష్టకం* *1)భజ గౌరీశం, భజ గౌరీశం, గౌరీశం భజ మందమతే !* *జలభవ దుస్తరజలధిసుతరణం ధ్యేయం చిత్తే శివహరచరణమ్‌!* *అన్యోపాయం నహి…

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇