ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం~ dwadasa jyotirlinga stotram telugu

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం : Read dwadasa jyotirlinga stotram lyrics in telugu సౌరాష్ట్రదేశే వసుధావకాశేజ్యోతిర్మయం చంద్రకలావతంసం |భక్తిప్రదానాయ కృతావతారంతం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || శ్రీశైలశృంగే వివిధప్రసంగేశేషాద్రిశృంగేఽపి సదా…

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇