ஶ்ரீ மேதா தக்ஷிணாமூர்தி மந்த்ர꞉~ Shri Medha Dakshinamurthy Mantra in Tamil lyrics

Last Updated on April 19, 2021 

ஶ்ரீ மேதா தக்ஷிணாமூர்தி மந்த்ர꞉ Read Shri Medha Dakshinamurthy Mantra in Tamil with lyrics

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ மேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்தி மஹாமந்த்ரஸ்ய ஶுகப்³ரஹ்ம ருஷி꞉ கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ மேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்திர்தே³வதா மேதா⁴ பீ³ஜம் ப்ரஜ்ஞா ஶக்தி꞉ ஸ்வாஹா கீலகம் மேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்தி ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ।

த்⁴யானம் –
ப⁴ஸ்மம் வ்யாபாண்டு³ராங்க³ ஶஶிஶகலத⁴ரோ ஜ்ஞானமுத்³ராக்ஷமாலா ।
வீணாபுஸ்தேர்விராஜத்கரகமலத⁴ரோ லோகபட்டாபி⁴ராம꞉ ॥

வ்யாக்²யாபீடே²னிஷண்ணா முனிவரனிகரைஸ்ஸேவ்யமான ப்ரஸன்ன꞉ ।
ஸவ்யாலக்ருத்திவாஸாஸ்ஸததமவது நோ த³க்ஷிணாமூர்திமீஶ꞉ ॥

மூலமந்த்ர꞉ –
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே த³க்ஷிணாமூர்தயே மஹ்யம் மேதா⁴ம் ப்ரஜ்ஞாம் ப்ரயச்ச² ஸ்வாஹா ॥

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇

%d bloggers like this: