English | हिन्दी | বাঙালি | ગુજરાતી | ଓଡିଆ | தமிழ் | తెలుగు | ಕನ್ನಡ | മലയാളം

shiva stuti in multi language with lyrics

Last Updated on March 31, 2021 

శివశివాస్తుతిః

ఓం నమః శివాయ శాంతాయ పంచవక్త్రాయ శూలినే .
నంది -భృంగి -మహావ్యాలగణ -యుక్తాయ శంభవే .. 1..

శివాయై హరకాంతాయై ప్రకృత్యై సృష్టిహేతవే .
నమస్తే బ్రహ్మచారిణ్యై జగద్ధాత్ర్యై నమో నమః .. 2..

సంసారభయ -సంతాపాత్ పాహి మాం సింహవాహిని .
రాజ్య-సౌభాగ్య-సంపత్తిం దేహి మామంబ పార్వతి .. 3..

ఇతి శివ-శివా-స్తుతిః సమాప్తా .

śivaśivāstutiḥ

oṃ namaḥ śivāya śāntāya pañcavaktrāya śūline
nandi -bhṛṅgi -mahāvyālagaṇa -yuktāya śambhave .. 1..

śivāyai harakāntāyai prakṛtyai sṛṣṭihetave .
namaste brahmacāriṇyai jagaddhātryai namo namaḥ .. 2..

saṃsārabhaya -santāpāt pāhi māṃ siṃhavāhini
rājya-saubhāgya-sampattiṃ dehi māmamba pārvati .. 3..

iti śiva-śivā-stutiḥ samāptā .

शिवशिवास्तुतिः

ॐ नमः शिवाय शान्ताय पञ्चवक्त्राय शूलिने ।
नन्दि -भृङ्गि -महाव्यालगण -युक्ताय शम्भवे ॥ १॥

शिवायै हरकान्तायै प्रकृत्यै सृष्टिहेतवे ।
नमस्ते ब्रह्मचारिण्यै जगद्धात्र्यै नमो नमः ॥ २॥

संसारभय -सन्तापात् पाहि मां सिंहवाहिनि ।
राज्य-सौभाग्य-सम्पत्तिं देहि मामम्ब पार्वति ॥ ३॥

इति शिव-शिवा-स्तुतिः समाप्ता ।

ஶிவஶிவாஸ்துதி꞉

ௐ நம꞉ ஶிவாய ஶாந்தாய பஞ்சவக்த்ராய ஶூலினே .
நந்தி³ -ப்⁴ருʼங்கி³ -மஹாவ்யாலக³ண -யுக்தாய ஶம்ப⁴வே .. 1..

ஶிவாயை ஹரகாந்தாயை ப்ரக்ருʼத்யை ஸ்ருʼஷ்டிஹேதவே .
நமஸ்தே ப்³ரஹ்மசாரிண்யை ஜக³த்³தா⁴த்ர்யை நமோ நம꞉ .. 2..

ஸம்ʼஸாரப⁴ய -ஸந்தாபாத் பாஹி மாம்ʼ ஸிம்ʼஹவாஹினி .
ராஜ்ய-ஸௌபா⁴க்³ய-ஸம்பத்திம்ʼ தே³ஹி மாமம்ப³ பார்வதி .. 3..

இதி ஶிவ-ஶிவா-ஸ்துதி꞉ ஸமாப்தா .

ಶಿವಶಿವಾಸ್ತುತಿಃ

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ಶೂಲಿನೇ
ನಂದಿ -ಭೃಂಗಿ -ಮಹಾವ್ಯಾಲಗಣ -ಯುಕ್ತಾಯ ಶಂಭವೇ .. 1..

ಶಿವಾಯೈ ಹರಕಾಂತಾಯೈ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಸೃಷ್ಟಿಹೇತವೇ .
ನಮಸ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ .. 2..

ಸಂಸಾರಭಯ -ಸಂತಾಪಾತ್ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ .
ರಾಜ್ಯ-ಸೌಭಾಗ್ಯ-ಸಂಪತ್ತಿಂ ದೇಹಿ ಮಾಮಂಬ ಪಾರ್ವತಿ .. 3..

ಇತಿ ಶಿವ-ಶಿವಾ-ಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ .

ശിവശിവാസ്തുതിഃ

ഓം നമഃ ശിവായ ശാന്തായ പഞ്ചവക്ത്രായ ശൂലിനേ .
നന്ദി -ഭൃംഗി -മഹാവ്യാലഗണ -യുക്തായ ശംഭവേ .. 1..

ശിവായൈ ഹരകാന്തായൈ പ്രകൃത്യൈ സൃഷ്ടിഹേതവേ .
നമസ്തേ ബ്രഹ്മചാരിണ്യൈ ജഗദ്ധാത്ര്യൈ നമോ നമഃ .. 2..

സംസാരഭയ -സന്താപാത് പാഹി മാം സിംഹവാഹിനി .
രാജ്യ-സൗഭാഗ്യ-സമ്പത്തിം ദേഹി മാമംബ പാർവതി .. 3..

ഇതി ശിവ-ശിവാ-സ്തുതിഃ സമാപ്താ .

ଶିବଶିବାସ୍ତୁତିଃ

ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଶାନ୍ତାୟ ପଞ୍ଚବକ୍ତ୍ରାୟ ଶୂଲିନେ ।
ନନ୍ଦି -ଭୃଙ୍ଗି -ମହାବ୍ୟାଲଗଣ -ଯୁକ୍ତାୟ ଶମ୍ଭବେ ॥ ୧॥

ଶିବାୟୈ ହରକାନ୍ତାୟୈ ପ୍ରକୃତ୍ୟୈ ସୃଷ୍ଟିହେତବେ ।
ନମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣ୍ୟୈ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମୋ ନମଃ ॥ ୨॥

ସଂସାରଭୟ -ସନ୍ତାପାତ୍ ପାହି ମାଂ ସିଂହବାହିନି ।
ରାଜ୍ୟ-ସୌଭାଗ୍ୟ-ସମ୍ପତ୍ତିଂ ଦେହି ମାମମ୍ବ ପାର୍ୱତି ॥ ୩॥

ଇତି ଶିବ-ଶିବା-ସ୍ତୁତିଃ ସମାପ୍ତା ।

શિવશિવાસ્તુતિઃ

ૐ નમઃ શિવાય શાન્તાય પઞ્ચવક્ત્રાય શૂલિને .
નન્દિ -ભૃઙ્ગિ -મહાવ્યાલગણ -યુક્તાય શમ્ભવે .. ૧..

શિવાયૈ હરકાન્તાયૈ પ્રકૃત્યૈ સૃષ્ટિહેતવે .
નમસ્તે બ્રહ્મચારિણ્યૈ જગદ્ધાત્ર્યૈ નમો નમઃ .. ૨..

સંસારભય -સન્તાપાત્ પાહિ માં સિંહવાહિનિ .
રાજ્ય-સૌભાગ્ય-સમ્પત્તિં દેહિ મામમ્બ પાર્વતિ .. ૩..

ઇતિ શિવ-શિવા-સ્તુતિઃ સમાપ્તા .

শিবশিবাস্তুতিঃ

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় পঞ্চবক্ত্রায় শূলিনে ।
নন্দি -ভৃঙ্গি -মহাব্যালগণ -যুক্তায় শম্ভবে ॥ ১॥

শিবায়ৈ হরকান্তায়ৈ প্রকৃত্যৈ সৃষ্টিহেতবে ।
নমস্তে ব্রহ্মচারিণ্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ নমো নমঃ ॥ ২॥

সংসারভয় -সন্তাপাৎ পাহি মাং সিংহবাহিনি ।
রাজ্য-সৌভাগ্য-সম্পত্তিং দেহি মামম্ব পার্বতি ॥ ৩॥

ইতি শিব-শিবা-স্তুতিঃ সমাপ্তা ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *