English

Shiva rama ashtakam in english

Last Updated on April 23, 2021 

Read Shiva rama ashtakam in english with lyrics. śivarāmāṣṭakam:

śrī gaṇeśāya namaḥ |
śiva hare śivarāmasakhe prabho trividhatāpanivāraṇa he prabho |
aja janeśvara yādava pāhi māṃ śiva hare vijayaṃ kuru me varam || 1||

kamalalocana rāma dayānidhe hara guro gajarakṣaka gopate |
śivatano bhava śaṅkara pāhi māṃ śiva hare vijayaṃ kuru me varam || 2||

svajanarañjanamaṅgalamandiraṃ bhajati te puruṣāḥ paramaṃ padam |
bhavati tasya sukhaṃ paramādbhutaṃ śiva hare vijayaṃ kuru me varam || 3||

jaya yudhiṣṭhiravallabha bhūpate jaya jayārjita puṇyapayonidhe |
jaya kṛpāmaya kṛṣṇa namo’stu te śiva hare vijayaṃ kuru me varam || 4||

bhavavimocana mādhava māpate sukavimānasahaṃsa śivārate |
janakajārata rāghava rakṣa māṃ śiva hare vijayaṃ kuru me varam || 5||

avanimaṇḍalamaṅgala māpate jaladasundara rāma ramāpate |
nigamakīrtiguṇārṇava gopate śiva hare vijayaṃ kuru me varam || 6||

patitapāvana nāmamayī latā tava yaśo vimalaṃ parigīyate |
tadapi mādhava māṃ kimupekṣase śiva hare vijayaṃ kuru me varam || 7||

amaratāparadeva ramāpate vijayastava nāmaghanopame |
mayi kathaṃ karuṇārṇava jāyate śiva hare vijayaṃ kuru me varam || 8||

hanumataḥ priyatoṣakara prabho surasaridūdhṛtaśekhara he guro |
mama vibho kimu vismaraṇaṃ kṛtaṃ śiva hare vijayaṃ kuru me varam || 9||

narahare ratirañjanasundaraṃ paṭhati yaḥ śivarāmakṛtastavam |
viśati rāmaramācaraṇāmbuje śiva hare vijayaṃ kuru me varam || 10||

prātarutthāya yo bhaktyā paṭhedekāgramānasaḥ |
vijayo jāyate tasya viṣṇumārādhyamāpnuyāt || 11||

iti śrīrāmānandaviracitaṃ śivarāmastotram |

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *