ଶ୍ରୀସରସ୍ୱତୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ saraswati stotram in odia

Last Updated on April 22, 2021 

Read sri saraswati stotram in odia with lyrics (save as pdf) ଶ୍ରୀସରସ୍ୱତୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍:

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ଶ୍ୱେତପଦ୍ମାସନା ଦେବୀ ଶ୍ୱେତପୁଷ୍ପୋପଶୋଭିତା ।
ଶ୍ୱେତାମ୍ବରଧରା ନିତ୍ୟା ଶ୍ୱେତଗନ୍ଧାନୁଲେପନା ॥ ୧॥

ଶ୍ୱେତାକ୍ଷୀ ଶୁକ୍ଲବସ୍ତ୍ରା ଚ ଶ୍ୱେତଚନ୍ଦନଚର୍ଚିତା ।
ବରଦା ସିଦ୍ଧଗନ୍ଧର୍ୱୈରୃଷିଭିଃ ସ୍ତୂୟତେ ସଦା ॥ ୨॥

ସ୍ତୋତ୍ରେଣାନେନ ତାଂ ଦେବୀଂ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀଂ ସରସ୍ୱତୀମ୍ ।
ଯେ ସ୍ମରନ୍ତି ତ୍ରିକାଲେଷୁ ସର୍ୱାବିଦ୍ୟାଂ ଲଭନ୍ତି ତେ ॥ ୩॥ ଯେ ସ୍ତୁବନ୍ତି

ଯା ଦେବୀ ସ୍ତୂୟତେ ନିତ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ରସୁରକିନ୍ନରୈଃ ।
ସା ମମୈବାସ୍ତୁ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ପଦ୍ମହସ୍ତା ସରସ୍ୱତୀ ॥ ୪॥

ଇତି ଶ୍ରୀସରସ୍ୱତୀସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: