நவக்ரஹ(navagraha)

நவக்ரஹ ஸ்தோத்ரம்~ navagraha stotram in tamil lyrics

Last Updated on April 19, 2021 

நவக்ரஹ ஸ்தோத்ரம்: Read navagraha stotram in tamil with lyrics

ஜபாகுஸுமஸங்காஶம் காஶ்யபேயம் மஹத்³யுதிம் ।
தமோ(அ)ரிம் ஸர்வபாபக்⁴நம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி தி³வாகரம் ॥ 1 ॥

த³தி⁴ஶங்க²துஷாராப⁴ம் க்ஷீரோதா³ர்ணவஸம்ப⁴வம் ।
நமாமி ஶஶிநம் ஸோமம் ஶம்போ⁴ர்முகுடபூ⁴ஷணம் ॥ 2 ॥

த⁴ரணீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தம் வித்³யுத்காந்திஸமப்ரப⁴ம் ।
குமாரம் ஶக்திஹஸ்தம் ச மங்க³ளம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 3 ॥

ப்ரியங்கு³கலிகாஶ்யாமம் ரூபேணாப்ரதிமம் பு³த⁴ம் ।
ஸௌம்யம் ஸௌம்யகு³ணோபேதம் தம் பு³த⁴ம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 4 ॥

தே³வாநாம் ச ருஷீணாம் ச கு³ரும் காஞ்சநஸந்நிப⁴ம் ।
பு³த்³தி⁴பூ⁴தம் த்ரிலோகேஶம் தம் நமாமி ப்³ருஹஸ்பதிம் ॥ 5 ॥

ஹிமகுந்த³ம்ருணாலாப⁴ம் தை³த்யாநாம் பரமம் கு³ரும் ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரப்ரவக்தாரம் பா⁴ர்க³வம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 6 ॥

நீலாஞ்ஜநஸமாபா⁴ஸம் ரவிபுத்ரம் யமாக்³ரஜம் ।
சா²யாமார்தண்ட³ஸம்பூ⁴தம் தம் நமாமி ஶநைஶ்சரம் ॥ 7 ॥

அர்த⁴காயம் மஹாவீர்யம் சந்த்³ராதி³த்யவிமர்த³நம் ।
ஸிம்ஹிகாக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தம் தம் ராஹும் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 8 ॥

பலாஶபுஷ்பஸங்காஶம் தாரகாக்³ரஹமஸ்தகம் ।
ரௌத்³ரம் ரௌத்³ராத்மகம் கோ⁴ரம் தம் கேதும் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 9 ॥

இதி வ்யாஸமுகோ²த்³கீ³தம் ய꞉ படே²த்ஸுஸமாஹித꞉ ।
தி³வா வா யதி³ வா ராத்ரௌ விக்⁴நஶாந்திர்ப⁴விஷ்யதி ॥ 10 ॥

நரநாரீந்ருபாணாம் ச ப⁴வேத்³து³꞉ஸ்வப்நநாஶநம் ।
ஐஶ்வர்யமதுலம் தேஷாமாரோக்³யம் புஷ்டிவர்த⁴நம் ॥ 11 ॥

க்³ரஹநக்ஷத்ரஜா꞉ பீடா³ஸ்தஸ்கராக்³நிஸமுத்³ப⁴வா꞉ ।
தா꞉ ஸர்வா꞉ ப்ரஶமம் யாந்தி வ்யாஸோ ப்³ரூதே ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 12 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *