Navagraha

ନବଗ୍ରହଧ୍ୟାନମ୍~ navagraha dhyanam in odia

Last Updated on April 21, 2021 

Read navagraha dhyanam in odia with lyrics(save as pdf) ନବଗ୍ରହଧ୍ୟାନମ୍:

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଅଥ ସୂର୍ୟସ୍ୟ ଧ୍ୟାନଂ – ତ୍ରିପୁରାସର୍ୱସ୍ୱେ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦେବଂ ବିଶଦଂ ସହସ୍ରମରୀଚିଭିଃ ଶୋଭିତଭୂମିଦେଶମ୍ ।
ସପ୍ତାଶ୍ୱଗଂ ସଦ୍ଧ୍ୱଜହସ୍ତମାଦ୍ୟଂ ଦେବଂ ଭଜେଽହଂ ମିହିରଂ ହୃଦବ୍ଜେ ॥

ଅଥ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଧ୍ୟାନଂ – ନିଃସୃତମାଗମେ
ଶଙ୍ଖପ୍ରଭମେଣପ୍ରିୟଂ ଶଶାଙ୍କମୀଶାନମୌଲିସ୍ଥିତମୀଡ୍ୟବୃତ୍ତମ୍ ।
ତମୀପତିଂ ନୀରଜୟୁଗ୍ମହସ୍ତଂ ଧ୍ୟାୟେ ହୃଦବ୍ଜେ ଶଶିନଂ ଗ୍ରହେଶମ୍ ॥

ଅଥ ଭୌମସ୍ୟ ଧ୍ୟାନଂ – ଆଗମାମୃତମଞ୍ଜର୍ୟାମ୍
ପ୍ରତପ୍ତଗାଙ୍ଗେୟନିଭଂ ଗ୍ରହେଶଂ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ କମଲାସିହସ୍ତମ୍ ।
ସୁରାସୁରୈଃ ପୂଜିତପାଦପଦ୍ମଂ ଭୌମଂ ଦୟାଲୁଂ ହୃଦୟେ ସ୍ମରାମି ॥

ଅଥ ସୌମ୍ୟସ୍ୟ ଧ୍ୟାନଂ – ଭୈରବତନ୍ତ୍ରେ
ସୋମାତ୍ମଜଂ ହଂସଗତଂ ଦ୍ୱିବାହୁଂ ଶଙ୍ଖେନ୍ଦୁରୂପଂ ହ୍ୟସିପାଶହସ୍ତମ୍ ।
ଦୟାନିଧିଂ ଭୂଷଣଭୂଷିତାଙ୍ଗଂ ବୁଧଂ ସ୍ମରେ ମାନସପଙ୍କଜେଽହମ୍ ॥

ଅଥ ଜୀବସ୍ୟ ଧ୍ୟାନଂ – ଭୈରବତନ୍ତ୍ରେ
ତେଜୋମୟଂ ଶକ୍ତିତ୍ରିଶୂଲହସ୍ତଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଜ୍ୟେଷ୍ଠୈଃ ସ୍ତୁତପାଦପଦ୍ମମ୍ ।
ମେଧାନିଧିଂ ହସ୍ତିଗତଂ ଦ୍ୱିବାହୁଂ ଗୁରୁଂ ସ୍ମରେ ମାନସପଙ୍କଜେଽହମ୍ ॥

ଅଥ ଶୁକ୍ରସ୍ୟ ଧ୍ୟାନଂ – କୁବ୍ଜିକାସର୍ୱସ୍ୱେ
ସନ୍ତପ୍ତକାଞ୍ଚନନିଭଂ ଦ୍ୱିଭୁଜଂ ଦୟାଲୁଂ
ପୀତାମ୍ବରଂ ଧୃତସରୋରୁହଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଶୂଲମ୍ ।
କ୍ରୌଞ୍ଚାସନଂ ହ୍ୟସୁରସେବିତପାଦପଦ୍ମଂ
ଶୁକ୍ରଂ ସ୍ମରେ ଦ୍ୱିନୟନଂ ହୃଦି ପଙ୍କଜେଽହମ୍ ॥

ଅଥ ଶନେର୍ଧ୍ୟାନଂ – ଶୁଭଦମାଗମାମୃତେ
ନୀଲାଞ୍ଜନାଭଂ ମିହିରେଷ୍ଟପୁତ୍ରଂ ଗ୍ରହେଶ୍ୱରଂ ପାଶଭୁଜଙ୍ଗପାଣିମ୍ ।
ସୁରାସୁରାଣାଂ ଭୟଦଂ ଦ୍ୱିବାହୁଂ ଶନିଂ ସ୍ମରେ ମାନସପଙ୍କଜେଽହମ୍ ॥

ଅଥ ସୈଂହିକେୟସ୍ୟ ଧ୍ୟାନଂ – ବାମକେଶ୍ୱର ତନ୍ତ୍ରେ
ଶୀତାଂଶୁମିତ୍ରାନ୍ତକମୀଡ୍ୟରୂପଂ ଘୋରଂ ଚ ବୈଡୁର୍ୟନିଭଂ ବିବାହୁମ୍ ।
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟରକ୍ଷାପ୍ରଦଂମିଷ୍ଟଦଂ ଚ ରାହୁଂ ଗ୍ରହେନ୍ଦ୍ରଂ ହୃଦୟେ ସ୍ମରାମି ॥

ଅଥ କେତୋଶ୍ଚ ଧ୍ୟାନଂ – ତନ୍ତ୍ରସାଗରେ
ଲାଙ୍ଗୁଲୟୁକ୍ତଂ ଭୟଦଂ ଜନାନାଂ କୃଷ୍ଣାମ୍ବୁଭୃତ୍ସନ୍ନିଭମେକବୀରମ୍ ।
କୃଷ୍ଣାମ୍ବରଂ ଶକ୍ତିତ୍ରିଶୂଲହସ୍ତଂ କେତୁଂ ଭଜେ ମାନସପଙ୍କଜେଽହମ୍ ॥

॥ ଇତି ନବଗ୍ରହଧ୍ୟାନଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *