List of Kannada Stotrams

Check daily for updates..

ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರಃ
ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪಂಜರಸ್ತೋತ್ರಂ
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುತಿಃ
ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕವಚಂ
shiva stuti in multi language with lyrics
ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರೀ
ನವ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಷ್
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶ್ಲೋಕೀ
ನವಗ್ರಹ ಕವಚಂ
ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ದೇವೀ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಪಂಚರತ್ನಂ
ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ
ಕನಕಧಾರಾಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: