List of Hindi Stotra

Download ! Hindi Stotra App available on play store. Click here to download.

Check daily for updates..

श्री मेधा दक्षिणामूर्ति मन्त्रः
सौन्दर्यलहरी
सौन्दर्य लहरी
श्री हनुमान चालीसा
श्री स्वामी समर्थ माला मंत्र
श्री वैद्यनाथाष्टकम्
श्री राम रक्षा स्तोत्र:
श्री राम रक्षा
श्री राधा कवचम्
श्री दुर्गा पंजरा स्तोत्रम्
श्री दशावतार स्तोत्र
श्री दक्षिणामूर्ति पञ्चरत्न स्तोत्रम्
श्री दक्षिणामूर्ति अष्टकम
श्री तुलजा भवानी स्तोत्रम्
श्री गणेश पञ्चरत्नम्
श्री कृष्ण अष्टकम
श्री अष्टलक्ष्मी स्त्रोतम
शिव पंचाक्षर स्तोत्र
लिङ्गाष्टकम्
महालक्ष्मीस्तुतिः
बगलामुखी माला मंत्र हिंदी
बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र
नवग्रह कवच
द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम
दुर्गा सप्तश्लोकी
कनकधारास्तोत्रम्
आदित्य स्तोत्रम्

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: