ஏகஶ்லோகீ~ Ekashloki in tamil

Last Updated on April 21, 2021 

Read Ekashloki in tamil(by adi Shankaracharya) with lyrics ஏகஶ்லோகீ:

கிம்ʼ ஜ்யோதிஸ்தவபா⁴னுமானஹனி மே ராத்ரௌ ப்ரதீ³பாதி³கம்ʼ
ஸ்யாதே³வம்ʼ ரவிதீ³பத³ர்ஶனவிதௌ⁴ கிம்ʼ ஜ்யோதிராக்²யாஹி மே |
சக்ஷுஸ்தஸ்ய நிமீலநாதி³ஸமயே கிம்ʼ தீ⁴ர்தி⁴யோ த³ர்ஶனே
கிம்ʼ தத்ராஹமதோ ப⁴வான்பரமகம்ʼ ஜ்யோதிஸ்தத³ஸ்மி ப்ரபோ⁴ ||

||இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ʼஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய
ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய
ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருʼதௌ ஏகஶ்லோகீ ஸம்பூர்ணா ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: