ஶ்ரீது³ர்கா³ பஞ்ஜரஸ்தோத்ரம்~ durga panjara stotram in tamil lyrics

Last Updated on April 19, 2021 

ஶ்ரீது³ர்கா³ பஞ்ஜரஸ்தோத்ரம் : read shri durga panjara stotram in tamil with lyrics


ௐ அஸ்ய ஶ்ரீது³ர்கா³ பஞ்ஜரஸ்தோத்ரஸ்ய ஸூர்ய ருʼஷி꞉, த்ரிஷ்டுப்ச²ந்த³꞉,
சா²யா தே³வதா, ஶ்ரீது³ர்கா³ பஞ்ஜரஸ்தோத்ர பாடே² விநியோக³꞉ .
த்⁴யானம் .
ௐ ஹேம ப்ரக்²யாமிந்து³ க²ண்டா³த்தமௌலிம்ʼ ஶங்கா²பீ⁴ஷ்டா பீ⁴தி ஹஸ்தாம்ʼ த்ரிநேத்ராம் .
ஹேமாப்³ஜஸ்தா²ம்ʼ பீன வஸ்த்ராம்ʼ ப்ரஸன்னாம்ʼ தே³வீம்ʼ து³ர்கா³ம்ʼ தி³வ்யரூபாம்ʼ நமாமி .
அபராத⁴ ஶதம்ʼ க்ருʼத்வா ஜக³த³ம்பே³தி சோச்சரேத் .
யாம்ʼ க³திம்ʼ ஸமவாப்னோதி நதாம்ʼ ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ஸுரா꞉ .
ஸாபராதோ⁴(அ)ஸ்மி ஶரணம்ʼ ப்ராப்தஸ்த்வாம்ʼ ஜக³த³ம்பி³கே .. 1..

மார்கண்டே³ய உவாச
து³ர்கே³ து³ர்க³ப்ரதே³ஶேஷு து³ர்வாரரிபுமர்தி³னீ .
மர்த³யித்ரீ ரிபுஶ்ரீணாம்ʼ ரக்ஷாம்ʼ குரு நமோ(அ)ஸ்துதே .. 1..

பதி² தே³வாலயே து³ர்கே³ அரண்யே பர்வதே ஜலே .
ஸர்வத்ரோ(அ)பக³தே து³ர்கே³ து³ர்கே³ ரக்ஷ நமோ(அ)ஸ்துதே .. 2..

து³꞉ஸ்வப்னே த³ர்ஶனே கோ⁴ரே கோ⁴ரே நிஷ்பன்ன ப³ந்த⁴னே .
மஹோத்பாதே ச நரகே து³ர்கே³ரக்ஷ நமோ(அ)ஸ்துதே .. 3..

வ்யாக்⁴ரோரக³ வராஹானி நிர்ஹாதி³ஜன ஸங்கடே .
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு ஸ்துதே து³ர்கே³ து³ர்கே³ ரக்ஷ நமோ(அ)ஸ்துதே .. 4..

கே²சரா மாதர꞉ ஸர்வம்ʼ பூ⁴சராஶ்சா திரோஹிதா꞉ .
யே த்வாம்ʼ ஸமாஶ்ரிதா ஸ்தாம்ʼஸ்த்வம்ʼ து³ர்கே³ ரக்ஷ நமோ(அ)ஸ்துதே .. 5..

கம்ʼஸாஸுர புரே கோ⁴ரே க்ருʼஷ்ண ரக்ஷணகாரிணீ .
ரக்ஷ ரக்ஷ ஸதா³ து³ர்கே³ து³ர்கே³ ரக்ஷ நமோ(அ)ஸ்துதே .. 6..

அநிருத்³த⁴ஸ்ய ருத்³த⁴ஸ்ய து³ர்கே³ பா³ணபுரே புரா .
வரதே³ த்வம்ʼ மஹாகோ⁴ரே து³ர்கே³ ரக்ஷ நமோ(அ)ஸ்துதே .. 7..

தே³வ த்³வாரே நதீ³ தீரே ராஜத்³வாரே ச ஸங்கடே .
பர்வதா ரோஹணே து³ர்கே³ து³ர்கே³ ரக்ஷ நமோ(அ)ஸ்துதே .. 8..

து³ர்கா³ பஞ்ஜர மேதத்து து³ர்கா³ ஸார ஸமாஹிதம் .
பட²னஸ்தாரயேத்³ து³ர்கா³ நாத்ர கார்யா விசாரண .. 9..

ருத்³ரபா³லா மஹாதே³வீ க்ஷமா ச பரமேஶ்வரீ .
அனந்தா விஜயா நித்யா மாதஸ்த்வமபராஜிதா .. 10..

இதி ஶ்ரீ மார்கண்டே³யபுராணே தே³வீமஹாத்ம்யே ருத்³ரயாமலே தே³வ்யா꞉ பஞ்ஜரஸ்தோத்ரம் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇

%d bloggers like this: