Durga

ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗା ପଞ୍ଜରସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ durga panjara stotram in odia (oriya)

Last Updated on April 21, 2021 

ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗା ପଞ୍ଜରସ୍ତୋତ୍ରମ୍ : read shri durga panjara stotram in odia (oriya) with lyrics


ଓଁ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗା ପଞ୍ଜରସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ ସୂର୍ୟ ଋଷିଃ, ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଃ,
ଛାୟା ଦେବତା, ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗା ପଞ୍ଜରସ୍ତୋତ୍ର ପାଠେ ବିନିୟୋଗଃ ।
ଧ୍ୟାନମ୍ ।
ଓଁ ହେମ ପ୍ରଖ୍ୟାମିନ୍ଦୁ ଖଣ୍ଡାତ୍ତମୌଲିଂ ଶଙ୍ଖାଭୀଷ୍ଟା ଭୀତି ହସ୍ତାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାମ୍ ।
ହେମାବ୍ଜସ୍ଥାଂ ପୀନ ବସ୍ତ୍ରାଂ ପ୍ରସନ୍ନାଂ ଦେବୀଂ ଦୁର୍ଗାଂ ଦିବ୍ୟରୂପାଂ ନମାମି ।
ଅପରାଧ ଶତଂ କୃତ୍ୱା ଜଗଦମ୍ବେତି ଚୋଚ୍ଚରେତ୍ ।
ଯାଂ ଗତିଂ ସମବାପ୍ନୋତି ନତାଂ ବ୍ରହ୍ମାଦୟଃ ସୁରାଃ ।
ସାପରାଧୋଽସ୍ମି ଶରଣଂ ପ୍ରାପ୍ତସ୍ତ୍ୱାଂ ଜଗଦମ୍ବିକେ ॥ ୧॥

ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉବାଚ
ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗପ୍ରଦେଶେଷୁ ଦୁର୍ୱାରରିପୁମର୍ଦିନୀ ।
ମର୍ଦୟିତ୍ରୀ ରିପୁଶ୍ରୀଣାଂ ରକ୍ଷାଂ କୁରୁ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥ ୧॥

ପଥି ଦେବାଲୟେ ଦୁର୍ଗେ ଅରଣ୍ୟେ ପର୍ୱତେ ଜଲେ ।
ସର୍ୱତ୍ରୋଽପଗତେ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ରକ୍ଷ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥ ୨॥

ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନେ ଦର୍ଶନେ ଘୋରେ ଘୋରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ବନ୍ଧନେ ।
ମହୋତ୍ପାତେ ଚ ନରକେ ଦୁର୍ଗେରକ୍ଷ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥ ୩॥

ବ୍ୟାଘ୍ରୋରଗ ବରାହାନି ନିର୍ହାଦିଜନ ସଙ୍କଟେ ।
ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତୁତେ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ରକ୍ଷ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥ ୪॥

ଖେଚରା ମାତରଃ ସର୍ୱଂ ଭୂଚରାଶ୍ଚା ତିରୋହିତାଃ ।
ଯେ ତ୍ୱାଂ ସମାଶ୍ରିତା ସ୍ତାଂସ୍ତ୍ୱଂ ଦୁର୍ଗେ ରକ୍ଷ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥ ୫॥

କଂସାସୁର ପୁରେ ଘୋରେ କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷଣକାରିଣୀ ।
ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ସଦା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ରକ୍ଷ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥ ୬॥

ଅନିରୁଦ୍ଧସ୍ୟ ରୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଦୁର୍ଗେ ବାଣପୁରେ ପୁରା ।
ବରଦେ ତ୍ୱଂ ମହାଘୋରେ ଦୁର୍ଗେ ରକ୍ଷ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥ ୭॥

ଦେବ ଦ୍ୱାରେ ନଦୀ ତୀରେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଚ ସଙ୍କଟେ ।
ପର୍ୱତା ରୋହଣେ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ରକ୍ଷ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥ ୮॥

ଦୁର୍ଗା ପଞ୍ଜର ମେତତ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ସାର ସମାହିତମ୍ ।
ପଠନସ୍ତାରୟେଦ୍ ଦୁର୍ଗା ନାତ୍ର କାର୍ୟା ବିଚାରଣ ॥ ୯॥

ରୁଦ୍ରବାଲା ମହାଦେବୀ କ୍ଷମା ଚ ପରମେଶ୍ୱରୀ ।
ଅନନ୍ତା ବିଜୟା ନିତ୍ୟା ମାତସ୍ତ୍ୱମପରାଜିତା ॥ ୧୦॥

ଇତି ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟପୁରାଣେ ଦେବୀମହାତ୍ମ୍ୟେ ରୁଦ୍ରୟାମଲେ ଦେବ୍ୟାଃ ପଞ୍ଜରସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *