శ్రీ వీరభద్ర స్వామి

వీరభద్ర స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి~ veerabhadra ashtottara shatanamavali | 108 Names in Telugu lyrics

వీరభద్ర స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి : read 108 Names of Shri veerabhadra swamy ashtottara shatanamavali Lyrics in Telugu:।। శ్రీవీరభద్రాష్టోత్తరశతనామావలిః ।।ఓం వీరభద్రాయ నమః ।ఓం మహాశూరాయ నమః ।ఓం రౌద్రాయ నమః ।ఓం రుద్రావతారకాయ నమః ।ఓం శ్యామాఙ్గాయ నమః ।ఓం ఉగ్రదంష్ట్రాయ నమః ।ఓం భీమనేత్రాయ నమః ।ఓం జితేన్ద్రియాయ నమః ।ఓం ఊర్ధ్వకేశాయ నమః ।ఓం భూతనాథాయ నమః । ౧౦ । ఓం ఖడ్గహస్తాయ నమః ।ఓం…

శ్రీ వీరభద్ర స్వామి

వీరభద్ర స్తోత్రం~ veerabhadra stotram lyrics in telugu

వీరభద్ర స్తోత్రం : read shri veerabhadra swamy stotram in telugu with lyrics జయ జయ రుద్రావతార హే వీరభద్ర నీ కెదురివ్వరిలన్ | ఉగ్రుని ఉగ్రమె వీరభద్రునిగ ఆకృతి దాల్చగ నృత్యములో |రంకెలు వేయుచు గంతుల నెగురుచు ఖడ్గము త్రిప్పుచు హస్తముతో |బయటకు వచ్చెను పింగళజటలవె ప్రళయాగ్ని శిఖలు తోచెడిగా |జయ జయ రుద్రావతార హే వీరభద్ర ! నీ కెదురివ్వరిలన్ || ప్రళయపయోధర కులములు నొకపరిచేరుచునురిమిన శబ్దముతో |పటుతర గర్జనలోప్పగ ‘…

శ్రీ వీరభద్ర స్వామి

శ్రీ వీరభద్ర దండకం~ veerabhadra dandakam lyrics in telugu

శ్రీ వీరభద్ర దండకం : read shri veera bhadra swamy dandakam In telugu with lyrics శ్రీమన్ మహావీరభద్రా సుమౌనీంద్ర భద్రపణ సర్వసిద్ధిప్రదా భద్రకాళీమనఃపద్మసంచార భాగ్యోదయా నిత్యసత్యప్రియా సచ్చిదానందరూపా విరూపాక్ష దక్షధ్వరధ్వంసకా దేవ నీ దైవతత్త్వంబులన్ బొగడ బ్రహ్మాదులే చాలరన్నన్ మనో బుద్ధి చాంచల్యమున్ జేసి వర్ణింపగా బూనితిన్ రుద్రుడిన్నింద్రదంష్ట్రోష్టుడై క్రోధతామ్రాక్షుడై అంగ దుర్దంగ పింగ జటాజూట సందోహమందొక్క దివ్యజ్జటన్ తీసి శ్యామండలిన్ వైవ భూమ్యాన్తరిక్షంబులన్ ప్రజ్వల్లతాపాక జ్వాలలన్ జిమ్ము కేశాలితో చండ వేదాండ…