శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం~ Sri saraswati stotram in telugu

శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం: Read Sri Saraswati Stotram in Telugu with lyrics and download as pdf. యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతాయా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా ।యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితాసా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా…
Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇