ஸ்ரீ விஷ்ணு(Sri vishnu)

விஷ்ணும்ருʼத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம்~ vishnu maha mrityunjaya stotram in tamil

விஷ்ணும்ருʼத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம்: Read lord vishnu maha mrityunjaya stotram in tamil with lyrics. ௐ நமோ ப⁴க³வதே ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய | ததோ விஷ்ண்வர்பிதமனா மாரகண்டே³யோ மஹாமதி꞉ |துஷ்டாவ ப்ரணதோ பூ⁴த்வா தே³வதே³வ ஜனார்த³னம்விஷ்ணுனைவோபதி³ஷ்டம்ʼ து ஸ்தோத்ரம்ʼ கர்ணே மஹாமனா꞉ |ஸம்பா⁴விதேன மனஸா தேன துஷ்டாவ மாத⁴வம் || ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய |மார்கண்டே³ய உவாச –நாராயணம்ʼ ஸஹஸ்ராக்ஷம்ʼ பத்³மநாப⁴ம்ʼ புராதனம் |ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஹ்ருʼஷீகேஶம்ʼ கிம்ʼ மே ம்ருʼத்யு꞉ கரிஷ்யதி || கோ³விந்த³ம்ʼ புண்ட³ரீகாக்ஷமனந்தமஜமவ்யயம் |கேஶவம்ʼ…