ஸ்ரீ சிவன்(Śiva) | ஸ்ரீ ராம்(Sri Ram)

ஶிவராமாஷ்டகம்~ shiva rama ashtakam in tamil

Read shiva rama ashtakam in tamil with lyrics ஶிவராமாஷ்டகம்: ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉ |ஶிவ ஹரே ஶிவராமஸகே² ப்ரபோ⁴ த்ரிவித⁴தாபநிவாரண ஹே ப்ரபோ⁴ |அஜ ஜனேஶ்வர யாத³வ பாஹி மாம்ʼ ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 1|| கமலலோசன ராம த³யாநிதே⁴ ஹர கு³ரோ க³ஜரக்ஷக கோ³பதே |ஶிவதனோ ப⁴வ ஶங்கர பாஹி மாம்ʼ ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 2|| ஸ்வஜனரஞ்ஜனமங்க³லமந்தி³ரம்ʼ ப⁴ஜதி தே புருஷா꞉…