ஶ்ரீ மேதா தக்ஷிணாமூர்தி(Shri Medha Dakshinamurthy)

ஶ்ரீ மேதா தக்ஷிணாமூர்தி மந்த்ர꞉~ Shri Medha Dakshinamurthy Mantra in Tamil lyrics

ஶ்ரீ மேதா தக்ஷிணாமூர்தி மந்த்ர꞉ Read Shri Medha Dakshinamurthy Mantra in Tamil with lyrics ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ மேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்தி மஹாமந்த்ரஸ்ய ஶுகப்³ரஹ்ம ருஷி꞉ கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ மேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்திர்தே³வதா மேதா⁴ பீ³ஜம் ப்ரஜ்ஞா ஶக்தி꞉ ஸ்வாஹா கீலகம் மேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்தி ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ । த்⁴யானம் – ப⁴ஸ்மம் வ்யாபாண்டு³ராங்க³ ஶஶிஶகலத⁴ரோ ஜ்ஞானமுத்³ராக்ஷமாலா । வீணாபுஸ்தேர்விராஜத்கரகமலத⁴ரோ லோகபட்டாபி⁴ராம꞉ ॥ வ்யாக்²யாபீடே²னிஷண்ணா முனிவரனிகரைஸ்ஸேவ்யமான ப்ரஸன்ன꞉ । ஸவ்யாலக்ருத்திவாஸாஸ்ஸததமவது நோ த³க்ஷிணாமூர்திமீஶ꞉ ॥ மூலமந்த்ர꞉ – ஓம்…

ஶ்ரீ மேதா தக்ஷிணாமூர்தி(Shri Medha Dakshinamurthy)

ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தி பஞ்சரத்ந ஸ்தோத்ரம்~ dakshinamurthy pancharatna stotram lyrics in tamil

ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தி பஞ்சரத்ந ஸ்தோத்ரம் :read shri dakshinamurthy pancharatna stotram lyrics in tamil மத்தரோக³ ஶிரோபரிஸ்தி²த ந்ருத்யமாநபதா³ம்பு³ஜம்ப⁴க்தசிந்திதஸித்³தி⁴காலவிசக்ஷணம் கமலேக்ஷணம் ।பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் பு⁴விபத்³மஜாச்யுதபூஜிதம்த³க்ஷிணாமுக²மாஶ்ரயே மம ஸர்வஸித்³தி⁴த³மீஶ்வரம் ॥ 1 ॥ வித்தத³ப்ரியமர்சிதம் க்ருதக்ருஶா தீவ்ரதபோவ்ரதை꞉முக்திகாமிபி⁴ராஶ்ரிதை꞉ முஹுர்முநிபி⁴ர்த்³ருட⁴மாநஸை꞉ ।முக்தித³ம் நிஜபாத³பங்கஜஸக்தமாநஸயோகி³நாம்த³க்ஷிணாமுக²மாஶ்ரயே மம ஸர்வஸித்³தி⁴த³மீஶ்வரம் ॥ 2 ॥ க்ருத்தத³க்ஷமகா²தி⁴பம் வரவீரப⁴த்³ரக³ணேந வையக்ஷராக்ஷஸமர்த்யகிந்நரதே³வபந்நக³வந்தி³தம் ।ரத்நபு⁴க்³க³ணநாத²ப்⁴ருத் ப்⁴ரமரார்சிதாங்க்⁴ரிஸரோருஹம்த³க்ஷிணாமுக²மாஶ்ரயே மம ஸர்வஸித்³தி⁴த³மீஶ்வரம் ॥ 3 ॥ நக்தநாத³கலாத⁴ரம் நக³ஜாபயோத⁴ரமண்ட³லம்லிப்தசந்த³நபங்ககுங்குமமுத்³ரிதாமலவிக்³ரஹம் ।ஶக்திமந்தமஶேஷஸ்ருஷ்டிவிதா⁴நகே ஸகலம் ப்ரபு⁴ம்த³க்ஷிணாமுக²மாஶ்ரயே மம ஸர்வஸித்³தி⁴த³மீஶ்வரம் ॥ 4 ॥ ரக்தநீரஜதுல்யபாத³பயோஜ…