நவக்ரஹ(navagraha)

நவக்ரஹ ஸ்தோத்ரம்~ navagraha stotram in tamil lyrics

நவக்ரஹ ஸ்தோத்ரம்: Read navagraha stotram in tamil with lyrics ஜபாகுஸுமஸங்காஶம் காஶ்யபேயம் மஹத்³யுதிம் ।தமோ(அ)ரிம் ஸர்வபாபக்⁴நம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி தி³வாகரம் ॥ 1 ॥ த³தி⁴ஶங்க²துஷாராப⁴ம் க்ஷீரோதா³ர்ணவஸம்ப⁴வம் ।நமாமி ஶஶிநம் ஸோமம் ஶம்போ⁴ர்முகுடபூ⁴ஷணம் ॥ 2 ॥ த⁴ரணீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தம் வித்³யுத்காந்திஸமப்ரப⁴ம் ।குமாரம் ஶக்திஹஸ்தம் ச மங்க³ளம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 3 ॥ ப்ரியங்கு³கலிகாஶ்யாமம் ரூபேணாப்ரதிமம் பு³த⁴ம் ।ஸௌம்யம் ஸௌம்யகு³ணோபேதம் தம் பு³த⁴ம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 4 ॥ தே³வாநாம் ச ருஷீணாம் ச கு³ரும் காஞ்சநஸந்நிப⁴ம்…

நவக்ரஹ(navagraha)

நவக்ரஹ கவசம்~ navagraha kavacham lyrics in tamil

நவக்ரஹ கவசம் : read navagraha kavacham in tamil with lyrics ஶிரோ மே பாது மார்தாண்டோ³ கபாலம் ரோஹிணீபதி꞉ |முக²மங்கா³ரக꞉ பாது கண்ட²ஶ்ச ஶஶினந்த³ன꞉ || 1 || பு³த்³தி⁴ம் ஜீவ꞉ ஸதா³ பாது ஹ்ருத³யம் ப்⁴ருகு³னந்த³ன꞉ |ஜட²ரம் ச ஶனி꞉ பாது ஜிஹ்வாம் மே தி³தினந்த³ன꞉ || 2 || பாதௌ³ கேது꞉ ஸதா³ பாது வாரா꞉ ஸர்வாங்க³மேவ ச |தித²யோ(அ)ஷ்டௌ தி³ஶ꞉ பாந்து நக்ஷத்ராணி வபு꞉ ஸதா³ || 3 ||…