ஸ்ரீ விஷ்ணு(Sri vishnu)

விஷ்ணும்ருʼத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம்~ vishnu maha mrityunjaya stotram in tamil

விஷ்ணும்ருʼத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம்: Read lord vishnu maha mrityunjaya stotram in tamil with lyrics. ௐ நமோ ப⁴க³வதே ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய | ததோ விஷ்ண்வர்பிதமனா மாரகண்டே³யோ மஹாமதி꞉ |துஷ்டாவ ப்ரணதோ பூ⁴த்வா தே³வதே³வ ஜனார்த³னம்விஷ்ணுனைவோபதி³ஷ்டம்ʼ து ஸ்தோத்ரம்ʼ கர்ணே மஹாமனா꞉ |ஸம்பா⁴விதேன மனஸா தேன துஷ்டாவ மாத⁴வம் || ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய |மார்கண்டே³ய உவாச –நாராயணம்ʼ ஸஹஸ்ராக்ஷம்ʼ பத்³மநாப⁴ம்ʼ புராதனம் |ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஹ்ருʼஷீகேஶம்ʼ கிம்ʼ மே ம்ருʼத்யு꞉ கரிஷ்யதி || கோ³விந்த³ம்ʼ புண்ட³ரீகாக்ஷமனந்தமஜமவ்யயம் |கேஶவம்ʼ…

Disaigal

அஷ்டதி³க்பாலகஸ்தோத்ரம்ʼ~ Ashta Dikpalaka Stotram in tamil

அஷ்டதி³க்பாலகஸ்தோத்ரம்ʼ: Read Ashta Dikpalaka Stotram in tamil with lyrics. ஶ்ரீ இந்த்³ரஸ்துதி꞉ – பூர்வ (East)ஐராவதக³ஜாரூட⁴ம்ʼ ஸ்வர்ணவர்ணம்ʼ கிரீடினம் |ஸஹஸ்ரநயனம்ʼ ஶக்ரம்ʼ வஜ்ரபாணிம்ʼ விபா⁴வயேத் || 1|| ஶ்ரீ அக்³நிஸ்துதி꞉ – ஆக்³னேய (Southeast)ஸப்தார்சிஷம்ʼ ச பி³ப்⁴ராணமக்ஷமாலாம்ʼ கமண்ட³லும் |ஜ்வாலமாலாகுலம்ʼ ரக்தம்ʼ ஶக்திஹஸ்தம்ʼ சகாஸதம் || 2|| ஶ்ரீ யமஸ்துதி꞉ – த³க்ஷிண (South)க்ருʼதாந்தம்ʼ மஹிஷாரூட⁴ம்ʼ த³ண்ட³ஹஸ்தம்ʼ ப⁴யானகம் |காலபாஶத⁴ரம்ʼ க்ருʼஷ்ணம்ʼ த்⁴யாயேத் த³க்ஷிணதி³க்பதிம் || 3|| ஶ்ரீ நிர்ருʼத்யஸ்துதி꞉ – நைர்ருʼத்ய (Southwest)ரக்தநேத்ரம்ʼ…

ஸ்ரீ சிவன்(Śiva) | ஸ்ரீ ராம்(Sri Ram)

ஶிவராமாஷ்டகம்~ shiva rama ashtakam in tamil

Read shiva rama ashtakam in tamil with lyrics ஶிவராமாஷ்டகம்: ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉ |ஶிவ ஹரே ஶிவராமஸகே² ப்ரபோ⁴ த்ரிவித⁴தாபநிவாரண ஹே ப்ரபோ⁴ |அஜ ஜனேஶ்வர யாத³வ பாஹி மாம்ʼ ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 1|| கமலலோசன ராம த³யாநிதே⁴ ஹர கு³ரோ க³ஜரக்ஷக கோ³பதே |ஶிவதனோ ப⁴வ ஶங்கர பாஹி மாம்ʼ ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 2|| ஸ்வஜனரஞ்ஜனமங்க³லமந்தி³ரம்ʼ ப⁴ஜதி தே புருஷா꞉…

Chandi amman

சண்டி³காஷ்டகம்~ Chandika ashtakam in tamil lyrics

Read Chandika ashtakam in tamil with lyrics சண்டி³காஷ்டகம்: ஸஹஸ்ரசந்த்³ரனித்த³காதிகாந்த-சந்த்³ரிகாசயை-தி³ஶோ(அ)பி⁴பூரயத்³ விதூ³ரயத்³ து³ராக்³ரஹம்ʼ கலே꞉ |க்ருʼதாமலா(அ)வலாகலேவரம்ʼ வரம்ʼ ப⁴ஜாமஹேமஹேஶமானஸாஶ்ரயன்வஹோ மஹோ மஹோத³யம் || 1|| விஶால-ஶைலகந்த³ராந்தரால-வாஸஶாலினீம்ʼத்ரிலோகபாலினீம்ʼ கபாலினீ மனோரமாமிமாம் |உமாமுபாஸிதாம்ʼ ஸுரைரூபாஸ்மஹே மஹேஶ்வரீம்ʼபராம்ʼ க³ணேஶ்வரப்ரஸூ நகே³ஶ்வரஸ்ய நந்தி³னீம் || 2|| அயே மஹேஶி! தே மஹேந்த்³ரமுக்²யநிர்ஜரா꞉ ஸமேஸமானயந்தி மூர்த்³த⁴ராக³த பராக³மங்க்⁴ரிஜம் |மஹாவிராகி³ஶங்கரா(அ)னுராகி³ணீம்ʼ நுராகி³ணீஸ்மராமி சேதஸா(அ)தஸீமுமாமவாஸஸம்ʼ நுதாம் || 3|| ப⁴ஜே(அ)மராங்க³னாகரோச்ச²லத்ஸுசாம ரோச்சலன்நிசோல-லோலகுந்தலாம்ʼ ஸ்வலோக-ஶோக-நாஶினீம் |அத³ப்⁴ர-ஸம்ப்⁴ருʼதாதிஸம்ப்⁴ரம-ப்ரபூ⁴த-விப்⁴ரம-ப்ரவ்ருʼத-தாண்ட³வ-ப்ரகாண்ட³-பண்டி³தீக்ருʼதேஶ்வராம் || 4|| அபீஹ பாமரம்ʼ விதா⁴ய சாமரம்ʼ ததா²(அ)மரம்ʼநுபாமரம்ʼ பரேஶித்³ருʼக்³-விபா⁴விதா-விதத்ரிகே…

ஸ்ரீ சிவன்(Śiva)

ஏகஶ்லோகீ~ Ekashloki in tamil

Read Ekashloki in tamil(by adi Shankaracharya) with lyrics ஏகஶ்லோகீ: கிம்ʼ ஜ்யோதிஸ்தவபா⁴னுமானஹனி மே ராத்ரௌ ப்ரதீ³பாதி³கம்ʼஸ்யாதே³வம்ʼ ரவிதீ³பத³ர்ஶனவிதௌ⁴ கிம்ʼ ஜ்யோதிராக்²யாஹி மே |சக்ஷுஸ்தஸ்ய நிமீலநாதி³ஸமயே கிம்ʼ தீ⁴ர்தி⁴யோ த³ர்ஶனேகிம்ʼ தத்ராஹமதோ ப⁴வான்பரமகம்ʼ ஜ்யோதிஸ்தத³ஸ்மி ப்ரபோ⁴ || ||இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ʼஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்யஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்யஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருʼதௌ ஏகஶ்லோகீ ஸம்பூர்ணா ||

விநாயகர்(Vinayagar)

ஶ்ரீ மஹாக³ணபதி ஸ்தோத்ரம்~ Sri Maha Ganapathi Stotram tamil

Sri Maha Ganapathi Stotram in tamil with lyrics ஶ்ரீ மஹாக³ணபதி ஸ்தோத்ரம் யோக³ம் யோக³விதா³ம் விதூ⁴தவிவித⁴வ்யாஸங்க³ஶுத்³தா⁴ஶயப்ராது³ர்பூ⁴தஸுதா⁴ரஸப்ரஸ்ருமரத்⁴யானாஸ்பதா³த்⁴யாஸினாம் ।ஆனந்த³ப்லவமானபோ³த⁴மது⁴ரா(அ)மோத³ச்ச²டாமேது³ரம்தம் பூ⁴மானமுபாஸ்மஹே பரிணதம் த³ந்தாவலாஸ்யாத்மனா ॥ 1 ॥ தாரஶ்ரீபரஶக்திகாமவஸுதா⁴ரூபானுக³ம் யம் விது³꞉தஸ்மை ஸ்தாத்ப்ரணதிர்க³ணாதி⁴பதயே யோ ராகி³ணா(அ)ப்⁴யர்த்²யதே ।ஆமந்த்ர்ய ப்ரத²மம் வரேதி வரதே³த்யார்தேன ஸர்வம் ஜனம்ஸ்வாமின்மே வஶமானயேதி ஸததம் ஸ்வாஹாதி³பி⁴꞉ பூஜித꞉ ॥ 2 ॥ கல்லோலாஞ்சலசும்பி³தாம்பு³த³ததாவிக்ஷுத்³ரவாம்போ⁴னிதௌ⁴த்³வீபே ரத்னமயே ஸுரத்³ருமவனாமோதை³கமேத³ஸ்வினி ।மூலே கல்பதரோர்மஹாமணிமயே பீடே²(அ)க்ஷராம்போ⁴ருஹேஷட்கோணா கலிதத்ரிகோணரசனாஸத்கர்ணிகே(அ)மும் ப⁴ஜே ॥ 3 ॥ சக்ரப்ராஸரஸாலகார்முகக³தா³ஸத்³பீ³ஜபூரத்³விஜவ்ரீஹ்யக்³ரோத்பலபாஶபங்கஜகரம் ஶுண்டா³க்³ரஜாக்³ரத்³க⁴டம் ।ஆஶ்லிஷ்டம் ப்ரியயா…

விநாயகர்(Vinayagar)

ஶ்ரீ கணேஶ புஜங்க ஸ்துதி꞉~ Sri Ganesha Bhujanga Stuti tamil

ஶ்ரீ கணேஶ புஜங்க ஸ்துதி꞉ Read Sri Ganesha Bhujanga Stuti in tamil with lyrics ஶ்ரிய꞉ கார்யநித்³தே⁴ர்தி⁴யஸ்ஸத்ஸுகர்தே⁴꞉பதிம் ஸஜ்ஜநாநாம் க³திம் தை³வதாநாம் ।நியந்தாரமந்தஸ்ஸ்வயம் பா⁴ஸமாநம்ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 1 ॥ க³ணாநாமதீ⁴ஶம் கு³ணாநாம் ஸதீ³ஶம்கரீந்த்³ராநநம் க்ருத்தகந்த³ர்பமாநம் ।சதுர்பா³ஹுயுக்தம் சிதா³நந்த³ஸக்தம்ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 2 ॥ ஜக³த்ப்ராணவீர்யம் ஜநத்ராணஶௌர்யம்ஸுராபீ⁴ஷ்டகார்யம் ஸதா³ க்ஷோப்⁴ய தை⁴ர்யம் ।கு³ணிஶ்லாக்⁴யசர்யம் க³ணாதீ⁴ஶவர்யம்ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 3 ॥ சலத்³வக்த்ரதுண்ட³ம் சதுர்பா³ஹுத³ண்ட³ம்மதா³ஸ்ராவிக³ண்ட³ம் மிலச்சந்த்³ரக²ண்ட³ம் ।கநத்³த³ந்தகாண்ட³ம் முநித்ராணஶௌண்ட³ம்ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம்…

விநாயகர்(Vinayagar)

ஶ்ரீ கணேஶ கவசம்~ Sri Ganesha Kavacham tamil

ஶ்ரீ கணேஶ கவசம்: Read Sri Ganesha Kavacham in tamil with lyrics கௌ³ர்யுவாச –ஏஷோ(அ)திசபலோ தை³த்யான்பா³ல்யே(அ)பி நாஶயத்யஹோ ।அக்³ரே கிம் கர்ம கர்தேதி ந ஜானே முனிஸத்தம ॥ 1 ॥ தை³த்யா நானாவிதா⁴ து³ஷ்டாஸ்ஸாது⁴தே³வத்³ருஹ꞉ க²லா꞉ ।அதோ(அ)ஸ்ய கண்டே² கிஞ்சித்த்வம் ரக்ஷார்த²ம் ப³த்³து⁴மர்ஹஸி ॥ 2 ॥ முனிருவாச –த்⁴யாயேத்ஸிம்ஹஹதம் வினாயகமமும் தி³க்³பா³ஹுமாத்³யே யுகே³த்ரேதாயாம் து மயூரவாஹனமமும் ஷட்³பா³ஹுகம் ஸித்³தி⁴த³ம் ।த்³வாபாரே து க³ஜானநம் யுக³பு⁴ஜம் ரக்தாங்க³ராக³ம் விபு⁴ம்துர்யே து த்³விபு⁴ஜம் ஸிதாங்க³ருசிரம்…

விநாயகர்(Vinayagar)

ஸ்ரீ கணபதி ஸ்தோத்திரம்:~ Sri Ganapathi Stotram tamil

ஸ்ரீ கணபதி ஸ்தோத்திரம்: Read Sri Ganapathi Stotram in tamil with lyrics ஜேதும் யஸ்த்ரிபுரம் ஹரேண ஹரிணா வ்யாஜாத்³ப³லிம் ப³த்⁴நதாஸ்த்ரஷ்டும் வாரிப⁴வோத்³ப⁴வேந பு⁴வநம் ஶேஷேண த⁴ர்தும் த⁴ரம் ।பார்வத்யா மஹிஷாஸுரப்ரமத²நே ஸித்³தா⁴தி⁴பை꞉ ஸித்³த⁴யேத்⁴யாத꞉ பஞ்சஶரேண விஶ்வஜிதயே பாயாத் ஸ நாகா³நந꞉ ॥ 1 ॥ விக்⁴நத்⁴வாந்தநிவாரணைகதரணிர்விக்⁴நாடவீஹவ்யவாட்விக்⁴நவ்யாளகுலாபி⁴மாநக³ருடோ³ விக்⁴நேப⁴பஞ்சாநந꞉ ।விக்⁴நோத்துங்க³கி³ரிப்ரபே⁴த³நபவிர்விக்⁴நாம்பு³தே⁴ர்வாட³வோவிக்⁴நாகௌ⁴த⁴க⁴நப்ரசண்ட³பவநோ விக்⁴நேஶ்வர꞉ பாது ந꞉ ॥ 2 ॥ க²ர்வம் ஸ்தூ²லதநும் க³ஜேந்த்³ரவத³நம் லம்போ³த³ரம் ஸுந்த³ரம்ப்ரஸ்யந்த³ந்மத³க³ந்த⁴ளுப்³த⁴மது⁴பவ்யாளோலக³ண்ட³ஸ்த²லம் ।த³ந்தாகா⁴தவிதா³ரிதாரிருதி⁴ரை꞉ ஸிந்தூ³ரஶோபா⁴கரவந்தே³ ஶைலஸுதாஸுதம் க³ணபதிம் ஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் காமத³ம் ॥…

விநாயகர்(Vinayagar)

ஶ்ரீ ருண விமோசன கணேஶ ஸ்தோத்ரம்~ runa vimochana ganesha stotram in tamil

ஶ்ரீ ருண விமோசன கணேஶ ஸ்தோத்ரம்~ Read runa vimochana ganesha stotram in tamil with lyrics ॥ ஶ்ரீ ருண விமோசன கணேஶ ஸ்தோத்ரம் ॥அஸ்ய ஶ்ரீ ருணஹர்த்ரு க³ணபதி ஸ்தோத்ர மந்த்ரஸ்ய । ஸதா³ஶிவ ருஷி꞉ । அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । ஶ்ரீ ருணஹர்த்ரு க³ணபதி தே³வதா । கௌ³ம் பீ³ஜம் । க³ம் ஶக்தி꞉ । கோ³ம் கீலகம் । ஸகல ருணனாஶனே வினியோக³꞉ । ஶ்ரீ க³ணேஶ । ருணம்…