Navagraha

ନବଗ୍ରହସ୍ତୋତ୍ର~ navagraha stotram in odia

Read navagraha stotram in odia with lyrics(save as pdf) ନବଗ୍ରହସ୍ତୋତ୍ର: ଜପାକୁସୁମସଂକାଶଂ କାଶ୍ୟପେୟଂ ମହାଦ୍ୟୁତିମ୍ ।ତମୋଽରିଂ ସର୍ୱପାପଘ୍ନଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ଦିବାକରମ୍ ॥ ୧॥ଦଧିଶଙ୍ଖତୁଷାରାଭଂ କ୍ଷୀରୋଦାର୍ଣବସଂଭବମ୍ ।ନମାମି ଶଶିନଂ ସୋମଂ ଶମ୍ଭୋର୍ମୁକୁଟଭୂଷଣମ୍ ॥ ୨॥ ଧରଣୀଗର୍ଭସଂଭୂତଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍କାନ୍ତିସମପ୍ରଭମ୍ ।କୁମାରଂ ଶକ୍ତିହସ୍ତଂ ତଂ ମଙ୍ଗଲଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୩॥ ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁକଲିକାଶ୍ୟାମଂ ରୂପେଣାପ୍ରତିମଂ ବୁଧମ୍ ।ସୌମ୍ୟଂ ସୌମ୍ୟଗୁଣୋପେତଂ ତଂ ବୁଧଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୪॥ ଦେବାନାଂ ଚ ଋଷୀଣାଂ ଚ ଗୁରୁଂ କାଞ୍ଚନସଂନିଭମ୍ ।ବୁଦ୍ଧିଭୂତଂ ତ୍ରିଲୋକେଶଂ ତଂ ନମାମି…

Navagraha

ନବଗ୍ରହମନ୍ତ୍ରଃ~ navagraha mantra in odia

Read navagraha mantra in odia with lyrics (save as pdf) ନବଗ୍ରହମନ୍ତ୍ରଃ: ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ । ଅଥ ସୂର୍ୟସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଃ – ବିଶ୍ୱନାଥସାରୋଦ୍ଧାରେଓଁ ହ୍ସୌଃ ଶ୍ରୀଂ ଆଂ ଗ୍ରହାଧିରାଜାୟ ଆଦିତ୍ୟାୟ ସ୍ୱାହା ॥ ଅଥ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଃ – କାଲୀପଟଲେଓଁ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରୀଂ ହ୍ରାଂ ଚଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ॥ ଅଥ ଭୌମସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଃ – ଶାରଦାଟୀକାୟାମ୍ଐଂ ହ୍ସୌଃ ଶ୍ରୀଂ ଦ୍ରାଂ କଂ ଗ୍ରହାଧିପତୟେ ଭୌମାୟ ସ୍ୱାହା ॥ ଅଥ ବୁଧସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଃ –…

Navagraha

ନବଗ୍ରହଧ୍ୟାନମ୍~ navagraha dhyanam in odia

Read navagraha dhyanam in odia with lyrics(save as pdf) ନବଗ୍ରହଧ୍ୟାନମ୍: ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।ଅଥ ସୂର୍ୟସ୍ୟ ଧ୍ୟାନଂ – ତ୍ରିପୁରାସର୍ୱସ୍ୱେପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦେବଂ ବିଶଦଂ ସହସ୍ରମରୀଚିଭିଃ ଶୋଭିତଭୂମିଦେଶମ୍ ।ସପ୍ତାଶ୍ୱଗଂ ସଦ୍ଧ୍ୱଜହସ୍ତମାଦ୍ୟଂ ଦେବଂ ଭଜେଽହଂ ମିହିରଂ ହୃଦବ୍ଜେ ॥ ଅଥ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଧ୍ୟାନଂ – ନିଃସୃତମାଗମେଶଙ୍ଖପ୍ରଭମେଣପ୍ରିୟଂ ଶଶାଙ୍କମୀଶାନମୌଲିସ୍ଥିତମୀଡ୍ୟବୃତ୍ତମ୍ ।ତମୀପତିଂ ନୀରଜୟୁଗ୍ମହସ୍ତଂ ଧ୍ୟାୟେ ହୃଦବ୍ଜେ ଶଶିନଂ ଗ୍ରହେଶମ୍ ॥ ଅଥ ଭୌମସ୍ୟ ଧ୍ୟାନଂ – ଆଗମାମୃତମଞ୍ଜର୍ୟାମ୍ପ୍ରତପ୍ତଗାଙ୍ଗେୟନିଭଂ ଗ୍ରହେଶଂ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ କମଲାସିହସ୍ତମ୍ ।ସୁରାସୁରୈଃ ପୂଜିତପାଦପଦ୍ମଂ ଭୌମଂ ଦୟାଲୁଂ ହୃଦୟେ ସ୍ମରାମି ॥…