ନବଗ୍ରହସ୍ତୋତ୍ର~ navagraha stotram in odia

Read navagraha stotram in odia with lyrics(save as pdf) ନବଗ୍ରହସ୍ତୋତ୍ର: ଜପାକୁସୁମସଂକାଶଂ କାଶ୍ୟପେୟଂ ମହାଦ୍ୟୁତିମ୍ ।ତମୋଽରିଂ ସର୍ୱପାପଘ୍ନଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ଦିବାକରମ୍ ॥ ୧॥ଦଧିଶଙ୍ଖତୁଷାରାଭଂ କ୍ଷୀରୋଦାର୍ଣବସଂଭବମ୍ ।ନମାମି ଶଶିନଂ ସୋମଂ ଶମ୍ଭୋର୍ମୁକୁଟଭୂଷଣମ୍ ॥ ୨॥ ଧରଣୀଗର୍ଭସଂଭୂତଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍କାନ୍ତିସମପ୍ରଭମ୍ ।କୁମାରଂ ଶକ୍ତିହସ୍ତଂ ତଂ ମଙ୍ଗଲଂ…

ନବଗ୍ରହମନ୍ତ୍ରଃ~ navagraha mantra in odia

Read navagraha mantra in odia with lyrics (save as pdf) ନବଗ୍ରହମନ୍ତ୍ରଃ: ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ । ଅଥ ସୂର୍ୟସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଃ – ବିଶ୍ୱନାଥସାରୋଦ୍ଧାରେଓଁ ହ୍ସୌଃ ଶ୍ରୀଂ ଆଂ ଗ୍ରହାଧିରାଜାୟ ଆଦିତ୍ୟାୟ ସ୍ୱାହା ॥ ଅଥ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଃ – କାଲୀପଟଲେଓଁ ଶ୍ରୀଂ…

ନବଗ୍ରହଧ୍ୟାନମ୍~ navagraha dhyanam in odia

Read navagraha dhyanam in odia with lyrics(save as pdf) ନବଗ୍ରହଧ୍ୟାନମ୍: ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।ଅଥ ସୂର୍ୟସ୍ୟ ଧ୍ୟାନଂ – ତ୍ରିପୁରାସର୍ୱସ୍ୱେପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦେବଂ ବିଶଦଂ ସହସ୍ରମରୀଚିଭିଃ ଶୋଭିତଭୂମିଦେଶମ୍ ।ସପ୍ତାଶ୍ୱଗଂ ସଦ୍ଧ୍ୱଜହସ୍ତମାଦ୍ୟଂ ଦେବଂ ଭଜେଽହଂ ମିହିରଂ ହୃଦବ୍ଜେ ॥ ଅଥ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଧ୍ୟାନଂ – ନିଃସୃତମାଗମେଶଙ୍ଖପ୍ରଭମେଣପ୍ରିୟଂ…
Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇