Durga | Lakshmi | Parvathi

ଅଷ୍ଟାଦଶଶକ୍ତିପୀଠସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ ashtadasa shakti peetha stotram in odia

ଅଷ୍ଟାଦଶଶକ୍ତିପୀଠସ୍ତୋତ୍ରମ୍: Read ashtadasa shakti peetha stotram in odia with lyrics ଲଙ୍କାୟାଂ ଶାଙ୍କରୀ ଦେବୀ କାମାକ୍ଷୀ କାଞ୍ଚିକାପୁରେ ।ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନେ ଶୃଙ୍ଖଲାଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡୀ କ୍ରୌଞ୍ଚପଟ୍ଟଣେ ॥ ଅଲମ୍ପୁରେ ଜୋଗୁଲାମ୍ବା ଶ୍ରୀଶୈଲେ ଭ୍ରମରାମ୍ବିକା ।କୋଲ୍ହାପୁରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାହୂର୍ୟେ ଏକବୀରିକା ॥ ଉଜ୍ଜୟିନ୍ୟାଂ ମହାକାଲୀ ପୀଠିକ୍ୟାଂ ପୁରୁହୂତିକା ।ଓଢ୍ୟାୟାଂ ଗିରିଜାଦେବୀ ମାଣିକ୍ୟା ଦକ୍ଷବାଟକେ ॥ ହରିକ୍ଷେତ୍ରେ କାମରୂପା ପ୍ରୟାଗେ ମାଧବେଶ୍ୱରୀ ।ଜ୍ୱାଲାୟାଂ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ଗୟା ମାଙ୍ଗଲ୍ୟଗୌରିକା ॥ ବାରଣସ୍ୟାଂ ବିଶାଲାକ୍ଷୀ କାଶ୍ମୀରେଷୁ ସରସ୍ୱତୀ ।ଅଷ୍ଟାଦଶ ସୁପୀଠାନି ଯୋଗିନାମପି…

Durga | Lakshmi | Parvathi

ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ bala tripura sundari stotram in odia

ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ ଶ୍ରୀ ବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦର୍ୟୈ ନମଃ ॥ ॥ ପୂର୍ୱପୀଠିକା ॥ ଶ୍ରୀ ଭୈରବ ଉବାଚଅଧୁନା ଦେବି ! ବାଲାୟାଃ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ପାର୍ୱତି ! ।ପଞ୍ଚମାଙ୍ଗଂ ରହସ୍ୟଂ ମେ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୋପ୍ୟଂ ପ୍ରୟତ୍ନତଃ ॥ ॥ ବିନିୟୋଗ ॥ ଓଁ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିଃ ଋଷିଃ, ପଙ୍କ୍ତିଶ୍ଛନ୍ଦଃ,ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଦେବତା, ଐଂ ବୀଜଂ, ସୌଃ ଶକ୍ତିଃ,କ୍ଲୀଂ କିଲକଂ, ଶ୍ରୀବାଲାପ୍ରୀତୟେ ପାଠେ ବିନିୟୋଗଃ । ॥ ଋଷ୍ୟାଦି ନ୍ୟାସ ॥ ଓଁ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିଋଷୟେ ନମଃ – ଶିରସି…

Lakshmi

କନକଧାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ kanakadhara stotram in odia

Read kanakadhara stotram in odia with lyrics(save as pdf) କନକଧାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍: ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦାରୁମନ୍ଦାରମିନ୍ଦିରାନନ୍ଦକନ୍ଦଲମ୍ ।ଅମନ୍ଦାନନ୍ଦସନ୍ଦୋହବନ୍ଧୁରଂ ସିନ୍ଧୁରାନନମ୍ ॥ ଅଙ୍ଗଂ ହରେଃ ପୁଲକଭୂଷଣମାଶ୍ରୟନ୍ତୀଭୃଙ୍ଗାଙ୍ଗନେବ ମୁକୁଲାଭରଣଂ ତମାଲମ୍ ।ଅଙ୍ଗୀକୃତାଖିଲବିଭୂତିରପାଙ୍ଗଲୀଲାମାଙ୍ଗଲ୍ୟଦାସ୍ତୁ ମମ ମଙ୍ଗଳଦେବତାୟାଃ ॥ ୧॥ ମୁଗ୍ଧା ମୁହୁର୍ୱିଦଧତୀ ବଦନେ ମୁରାରେଃପ୍ରେମତ୍ରପାପ୍ରଣିହିତାନି ଗତାଗତାନି ।ମାଲା ଦୃଶୋର୍ମଧୁକରୀବ ମହୋତ୍ପଲେ ଯାସା ମେ ଶ୍ରିୟଂ ଦିଶତୁ ସାଗରସମ୍ଭବାୟାଃ ॥ ୨॥ ଆମୀଲିତାକ୍ଷମଧିଗମ୍ୟ ମୁଦା ମୁକୁନ୍ଦଂଆନନ୍ଦକନ୍ଦମନିମେଷମନଙ୍ଗତନ୍ତ୍ରମ୍ ।ଆକେକରସ୍ଥିତକନୀନିକପକ୍ଷ୍ମନେତ୍ରଂଭୂତ୍ୟୈ ଭବେନ୍ମମ ଭୁଜଙ୍ଗଶୟାଙ୍ଗନାୟାଃ ॥ ୩॥ ବାହ୍ୱନ୍ତରେ ମଧୁଜିତଃ ଶ୍ରିତକୌସ୍ତୁଭେ ଯାହାରାବଲୀବ ହରିନୀଲମୟୀ ବିଭାତି ।କାମପ୍ରଦା…

Lakshmi

mahalakshmi stuti in Odia (Oriya) pdf

ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତୁତିଃ : read shri mahalakshmi stuti in Odia (Oriya) with lyrics ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମି ନମସ୍ତେଽସ୍ତୁ ପରବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପିଣି ।ଯଶୋ ଦେହି ଧନଂ ଦେହି ସର୍ୱକାମାଂଶ୍ଚ ଦେହି ମେ ॥ ୧॥ ସନ୍ତାନଲକ୍ଷ୍ମି ନମସ୍ତେଽସ୍ତୁ ପୁତ୍ରପୌତ୍ରପ୍ରଦାୟିନି । ସନ୍ତାନଲକ୍ଷ୍ମି ବନ୍ଦେଽହଂପୁତ୍ରାନ୍ ଦେହି ଧନଂ ଦେହି ସର୍ୱକାମାଂଶ୍ଚ ଦେହି ମେ ॥ ୨॥ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମି ନମସ୍ତେଽସ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାସ୍ୱରୂପିଣି ।ବିଦ୍ୟାଂ ଦେହି କଲାଂ ଦେହି ସର୍ୱକାମାଂଶ୍ଚ ଦେହି ମେ ॥ ୩॥ ଧନଲକ୍ଷ୍ମି ନମସ୍ତେଽସ୍ତୁ ସର୍ୱଦାରିଦ୍ର୍ୟନାଶିନି ।ଧନଂ ଦେହି ଶ୍ରିୟଂ…

Lakshmi

ଅଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ ashtalakshmi stotram in odia (Oriya) pdf

ଅଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ : read ashtalakshmi stotram in odia (Oriya) with lyrics ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମିସୁମନସ ଵଂଦିତ ସୁଂଦରି ମାଧଵି, ଚଂଦ୍ର ସହୋଦରି ହେମମଯେମୁନିଗଣ ଵଂଦିତ ମୋକ୍ଷପ୍ରଦାଯନି, ମଂଜୁଲ ଭାଷିଣି ଵେଦନୁତେ ।ପଂକଜଵାସିନି ଦେଵ ସୁପୂଜିତ, ସଦ୍ଗୁଣ ଵର୍ଷିଣି ଶାଂତିଯୁତେଜଯ ଜଯହେ ମଧୁସୂଦନ କାମିନି, ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମି ପରିପାଲଯ ମାମ୍ ॥ 1 ॥ ଧାନ୍ଯଲକ୍ଷ୍ମିଅଯିକଲି କଲ୍ମଷ ନାଶିନି କାମିନି, ଵୈଦିକ ରୂପିଣି ଵେଦମଯେକ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ଭଵ ମଂଗଳ ରୂପିଣି, ମଂତ୍ରନିଵାସିନି ମଂତ୍ରନୁତେ ।ମଂଗଳଦାଯିନି ଅଂବୁଜଵାସିନି, ଦେଵଗଣାଶ୍ରିତ ପାଦଯୁତେଜଯ…