Durga | Lakshmi | Parvathi

ଅଷ୍ଟାଦଶଶକ୍ତିପୀଠସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ ashtadasa shakti peetha stotram in odia

ଅଷ୍ଟାଦଶଶକ୍ତିପୀଠସ୍ତୋତ୍ରମ୍: Read ashtadasa shakti peetha stotram in odia with lyrics ଲଙ୍କାୟାଂ ଶାଙ୍କରୀ ଦେବୀ କାମାକ୍ଷୀ କାଞ୍ଚିକାପୁରେ ।ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନେ ଶୃଙ୍ଖଲାଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡୀ କ୍ରୌଞ୍ଚପଟ୍ଟଣେ ॥ ଅଲମ୍ପୁରେ ଜୋଗୁଲାମ୍ବା ଶ୍ରୀଶୈଲେ ଭ୍ରମରାମ୍ବିକା ।କୋଲ୍ହାପୁରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାହୂର୍ୟେ ଏକବୀରିକା ॥ ଉଜ୍ଜୟିନ୍ୟାଂ ମହାକାଲୀ ପୀଠିକ୍ୟାଂ ପୁରୁହୂତିକା ।ଓଢ୍ୟାୟାଂ ଗିରିଜାଦେବୀ ମାଣିକ୍ୟା ଦକ୍ଷବାଟକେ ॥ ହରିକ୍ଷେତ୍ରେ କାମରୂପା ପ୍ରୟାଗେ ମାଧବେଶ୍ୱରୀ ।ଜ୍ୱାଲାୟାଂ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ଗୟା ମାଙ୍ଗଲ୍ୟଗୌରିକା ॥ ବାରଣସ୍ୟାଂ ବିଶାଲାକ୍ଷୀ କାଶ୍ମୀରେଷୁ ସରସ୍ୱତୀ ।ଅଷ୍ଟାଦଶ ସୁପୀଠାନି ଯୋଗିନାମପି…

Durga | Lakshmi | Parvathi

ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ bala tripura sundari stotram in odia

ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ ଶ୍ରୀ ବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦର୍ୟୈ ନମଃ ॥ ॥ ପୂର୍ୱପୀଠିକା ॥ ଶ୍ରୀ ଭୈରବ ଉବାଚଅଧୁନା ଦେବି ! ବାଲାୟାଃ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ପାର୍ୱତି ! ।ପଞ୍ଚମାଙ୍ଗଂ ରହସ୍ୟଂ ମେ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୋପ୍ୟଂ ପ୍ରୟତ୍ନତଃ ॥ ॥ ବିନିୟୋଗ ॥ ଓଁ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିଃ ଋଷିଃ, ପଙ୍କ୍ତିଶ୍ଛନ୍ଦଃ,ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଦେବତା, ଐଂ ବୀଜଂ, ସୌଃ ଶକ୍ତିଃ,କ୍ଲୀଂ କିଲକଂ, ଶ୍ରୀବାଲାପ୍ରୀତୟେ ପାଠେ ବିନିୟୋଗଃ । ॥ ଋଷ୍ୟାଦି ନ୍ୟାସ ॥ ଓଁ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିଋଷୟେ ନମଃ – ଶିରସି…

Durga | Parvathi | Shiva

ପରମେଶ୍ୱରସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ parameshwara stotram in odia pdf

Read parameshwara stotram in odia with lyrics(Save as pdf) ପରମେଶ୍ୱରସ୍ତୋତ୍ରମ୍: ଜଗଦୀଶ ସୁଧୀଶ ଭବେଶ ବିଭୋପରମେଶ ପରାତ୍ପର ପୂତ ପିତଃ ।ପ୍ରଣତଂ ପତିତଂ ହତବୁଦ୍ଧିବଲଂଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥ ୧॥ ଗୁଣହୀନସୁଦୀନମଲୀନମତିଂତ୍ୱୟି ପାତରି ଦାତରି ଚାପରତିମ୍ ।ତମସା ରଜସାବୃତବୃତ୍ତିମିମଂଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥ ୨॥ ମମ ଜୀବନମୀନମିମଂ ପତିତଂମରୁଘୋରଭୁବୀହ ସୁବୀହମହୋ ।କରୁଣାବ୍ଧିଚଲୋମିର୍ଜଲାନୟନଂଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥ ୩॥ ଭବବାରଣ କାରଣ କର୍ମତତୌଭବସିନ୍ଧୁଜଲେ ଶିବ ମଗ୍ନମତଃ ।କରୁଣାଞ୍ଚ ସମର୍ପ୍ୟ ତରିଂ ତ୍ୱରିତଂଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥…

Durga

ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀ~ Sri durga saptashloki in odia Oriya pdf lyrics

Read Sri durga saptashloki in odia with lyrics(save as pdf) ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀ: । ଅଥ ସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀ ଦୁର୍ଗା ।ଶିବ ଉବାଚଦେବି ତ୍ୱଂ ଭକ୍ତସୁଲଭେ ସର୍ୱକାର୍ୟବିଧାୟିନୀ ।କଲୌ ହି କାର୍ୟସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥମୁପାୟଂ ବ୍ରୂହି ଯତ୍ନତଃ ॥ ଦେବ୍ୟୁବାଚଶୃଣୁ ଦେବ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି କଲୌ ସର୍ୱେଷ୍ଟସାଧନମ୍ ।ମୟା ତବୈବ ସ୍ନେହେନାପ୍ୟମ୍ବାସ୍ତୁତିଃ ପ୍ରକାଶ୍ୟତେ ॥ ଓଁ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀସ୍ତୋତ୍ରମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ନାରାୟଣ ଋଷିଃ ।ଅନୁଷ୍ଟୁଭାଦୀନି ଛନ୍ଦାଂସି । ଶ୍ରୀମହାକାଲୀମହାଲକ୍ଷ୍ମୀମହାସରସ୍ୱତ୍ୟୋ ଦେବତାଃ ।ଶ୍ରୀଦୂର୍ଗାପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥଂ ସପ୍ତଶ୍ଲୋକୀ ଦୁର୍ଗାପାଠେ ବିନିୟୋଗଃ ॥ ଜ୍ଞାନିନାମପି ଚେତାଂସି ଦେବୀ ଭଗବତୀ…

Durga

ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗା ପଞ୍ଜରସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ durga panjara stotram in odia (oriya)

ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗା ପଞ୍ଜରସ୍ତୋତ୍ରମ୍ : read shri durga panjara stotram in odia (oriya) with lyrics ଓଁ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗା ପଞ୍ଜରସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ ସୂର୍ୟ ଋଷିଃ, ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଃ,ଛାୟା ଦେବତା, ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗା ପଞ୍ଜରସ୍ତୋତ୍ର ପାଠେ ବିନିୟୋଗଃ ।ଧ୍ୟାନମ୍ ।ଓଁ ହେମ ପ୍ରଖ୍ୟାମିନ୍ଦୁ ଖଣ୍ଡାତ୍ତମୌଲିଂ ଶଙ୍ଖାଭୀଷ୍ଟା ଭୀତି ହସ୍ତାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାମ୍ ।ହେମାବ୍ଜସ୍ଥାଂ ପୀନ ବସ୍ତ୍ରାଂ ପ୍ରସନ୍ନାଂ ଦେବୀଂ ଦୁର୍ଗାଂ ଦିବ୍ୟରୂପାଂ ନମାମି ।ଅପରାଧ ଶତଂ କୃତ୍ୱା ଜଗଦମ୍ବେତି ଚୋଚ୍ଚରେତ୍ ।ଯାଂ ଗତିଂ ସମବାପ୍ନୋତି ନତାଂ ବ୍ରହ୍ମାଦୟଃ ସୁରାଃ ।ସାପରାଧୋଽସ୍ମି ଶରଣଂ…

Durga

ସୌଂଦର୍ଯ ଲହରୀ~ Soundarya lahari in odia(oriya)

ସୌଂଦର୍ଯ ଲହରୀ : read Soundarya lahari in odia(oriya) with lyrics ପ୍ରଥମ ଭାଗଃ – ଆନଂଦ ଲହରି ଭୁମୌସ୍ଖଲିତ ପାଦାନାମ୍ ଭୂମିରେଵା ଵଲଂବନମ୍ ।ତ୍ଵଯୀ ଜାତା ପରାଧାନାମ୍ ତ୍ଵମେଵ ଶରଣମ୍ ଶିଵେ ॥ ଶିଵଃ ଶକ୍ତ୍ଯା ଯୁକ୍ତୋ ଯଦି ଭଵତି ଶକ୍ତଃ ପ୍ରଭଵିତୁଂନ ଚେଦେଵଂ ଦେଵୋ ନ ଖଲୁ କୁଶଲଃ ସ୍ପଂଦିତୁମପି।ଅତସ୍ତ୍ଵାମ୍ ଆରାଧ୍ଯାଂ ହରି-ହର-ଵିରିନ୍ଚାଦିଭି ରପିପ୍ରଣଂତୁଂ ସ୍ତୋତୁଂ ଵା କଥ-ମକ୍ର୍ତ ପୁଣ୍ଯଃ ପ୍ରଭଵତି॥ 1 ॥ ତନୀଯାଂସୁଂ ପାଂସୁଂ ତଵ ଚରଣ ପଂକେରୁହ-ଭଵଂଵିରିଂଚିଃ ସଂଚିନ୍ଵନ୍…

Durga

ନଵ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ nava durga stotram in odia(oriya) pdf

ନଵ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ read nava durga stotram in odia(oriya) with lyrics ଗଣେଶଃହରିଦ୍ରାଭଂଚତୁର୍ଵାଦୁ ହାରିଦ୍ରଵସନଂଵିଭୁମ୍ ।ପାଶାଂକୁଶଧରଂ ଦୈଵଂମୋଦକଂଦଂତମେଵ ଚ ॥ ଦେଵୀ ଶୈଲପୁତ୍ରୀଵଂଦେ ଵାଂଛିତଲାଭାଯ ଚଂଦ୍ରାର୍ଧକୃତଶେଖରାଂ।ଵୃଷାରୂଢାଂ ଶୂଲଧରାଂ ଶୈଲପୁତ୍ରୀ ଯଶସ୍ଵିନୀଂ ॥ ଦେଵୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଦଧାନା କରପଦ୍ମାଭ୍ଯାମକ୍ଷମାଲା କମଂଡଲୂ ।ଦେଵୀ ପ୍ରସୀଦତୁ ମଯି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣ୍ଯନୁତ୍ତମା ॥ ଦେଵୀ ଚଂଦ୍ରଘଂଟେତିପିଂଡଜପ୍ରଵରାରୂଢା ଚଂଦକୋପାସ୍ତ୍ରକୈର୍ଯୁତା ।ପ୍ରସାଦଂ ତନୁତେ ମହ୍ଯଂ ଚଂଦ୍ରଘଂଟେତି ଵିଶ୍ରୁତା ॥ ଦେଵୀ କୂଷ୍ମାଂଡାସୁରାସଂପୂର୍ଣକଲଶଂ ରୁଧିରାପ୍ଲୁତମେଵ ଚ ।ଦଧାନା ହସ୍ତପଦ୍ମାଭ୍ଯାଂ କୂଷ୍ମାଂଡା ଶୁଭଦାସ୍ତୁ ମେ ॥ ଦେଵୀସ୍କଂଦମାତାସିଂହାସନଗତା ନିତ୍ଯଂ…