श्री नारायण(विष्णु)

विष्णुमृत्युञ्जयस्तोत्रम्~ vishnu maha mrityunjaya stotram in hindi

विष्णुमृत्युञ्जयस्तोत्रम् : Read lord vishnu maha mrityunjaya stotram in hindi with lyrics. ॐ नमो भगवते मृत्युञ्जयाय । ततो विष्ण्वर्पितमना मारकण्डेयो महामतिः ।तुष्टाव प्रणतो भूत्वा देवदेव जनार्दनम्विष्णुनैवोपदिष्टं तु स्तोत्रं कर्णे महामनाः ।सम्भावितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवम् ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।मार्कण्डेय उवाच –नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनम् ।प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति ॥ गोविन्दं पुण्डरीकाक्षमनन्तमजमव्ययम्…

श्री नारायण(विष्णु)

श्री दशावतार स्तोत्र~ Dasavatara Stotra | lyrics in Hindi and Sanskrit

श्री दशावतार स्तोत्र :Read Dasavatara Stotra in Hindi and Sanskrit with lyrics प्रलय पयोधि-जले धृतवान् असि वेदम्विहित वहित्र-चरित्रम् अखेदम्केशव धृत-मीन-शरीर, जय जगदीश हरे क्षितिर् इह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठेधरणि- धारण-किण चक्र-गरिष्ठेकेशव धृत-कूर्म-शरीर जय जगदीश हरे वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्नाशशिनि कलंक कलेव निमग्नाकेशव धृत शूकर रूप जय जगदीश हरे तव कर-कमल-वरे नखम् अद्भुत शृंगम्दलित-हिरण्यकशिपु-तनु-भृंगम्केशव…