श्री दुर्गा देवी | श्री पार्वती देवी | श्री लक्ष्मी देवी

अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्र~ ashtadasa shakti peetha stotram in hindi

अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्र: Read ashtadasa shakti peetha stotram in hindi with lyrics लङ्कायां शाङ्करीदेवी कामाक्षी काञ्चिकापुरे ।प्रद्युम्ने शृङ्खलादेवी चामुण्डी क्रौञ्चपट्टणे ॥ 1 ॥ अलम्पुरे जोगुलाम्बा श्रीशैले भ्रमराम्बिका ।कोल्हापुरे महालक्ष्मी मुहुर्ये एकवीरा ॥ 2 ॥ उज्जयिन्यां महाकाली पीठिकायां पुरुहूतिका ।ओढ्यायां गिरिजादेवी माणिक्या दक्षवाटिके ॥ 3 ॥ हरिक्षेत्रे कामरूपी प्रयागे माधवेश्वरी ।ज्वालायां वैष्णवीदेवी गया माङ्गल्यगौरिका ॥ 4…

श्री दुर्गा देवी | श्री पार्वती देवी | తెలుగు

పరబ్రహ్మణి దశశ్లోకస్తుతి~ Parabrahmani Dasa Sloka Stuti in telugu lyrics

Read parabrahmani dasa shloka(sloka) stuti సాంబో నః కులదైవతం పశుపతే సాంబ త్వదీయా వయంసాంబం స్తౌమి సురాసురోరగగణాః సాంబేన సంతారితాః |సాంబాయాస్తు నమో మయా విరచితం సాంబాత్పరం నో భజేసాంబస్యానుచరోఽస్మ్యహం మమ రతిః సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౧ || విష్ణ్వాద్యాశ్చ పురత్రయం సురగణా జేతుం న శక్తాః స్వయంయం శంభుం భగవన్వయం తు పశవోఽస్మాకం త్వమేవేశ్వరః |స్వస్వస్థాననియోజితాః సుమనసః స్వస్థా బభూవుస్తత-స్తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౨ || క్షోణీ…

श्री पार्वती देवी | श्री शिव शंकर

अर्धनारीश्वर स्तोत्रम्~ Ardhanarishwara stotram lyrics in hindi

अर्धनारीश्वर स्तोत्रम् : read Ardhanarishwara stotram in hindi sanskrit with lyrics चाम्पेयगौरार्धशरीरकायैकर्पूरगौरार्धशरीरकाय ।धम्मिल्लकायै च जटाधरायनमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ १ ॥ कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायैचितारजःपुञ्ज विचर्चिताय ।कृतस्मरायै विकृतस्मरायनमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ २ ॥ झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायैपादाब्जराजत्फणिनूपुराय ।हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदायनमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ३ ॥ विशालनीलोत्पललोचनायैविकासिपङ्केरुहलोचनाय ।समेक्षणायै विषमेक्षणायनमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ४ ॥ मन्दारमालाकलितालकायैकपालमालाङ्कितकन्धराय ।दिव्याम्बरायै…

श्री पार्वती देवी

सौन्दर्य लहरी~ soundarya lahari lyrics in hindi

सौन्दर्य लहरी : read soundarya lahari in hindi with lyrics प्रथम भागः – आनन्द लहरि भुमौस्खलित पादानाम् भूमिरेवा वलम्बनम् ।त्वयी जाता पराधानाम् त्वमेव शरणम् शिवे ॥ शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुंन चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि।अतस्त्वाम् आराध्यां हरि-हर-विरिन्चादिभि रपिप्रणन्तुं स्तोतुं वा कथ-मक्र्त पुण्यः प्रभवति॥ 1 ॥ तनीयांसुं पांसुं तव चरण पङ्केरुह-भवंविरिञ्चिः सञ्चिन्वन्…