ગુજરાતી

અષ્ટદિક્પાલકસ્તોત્રં~ Ashta dikpaka stotram in Gujarati

અષ્ટદિક્પાલકસ્તોત્રં : Read Ashta dikpaka stotram in Gujarati with lyrics. શ્રી ઇન્દ્રસ્તુતિઃ – પૂર્વ (East)ઐરાવતગજારૂઢં સ્વર્ણવર્ણં કિરીટિનમ્ |સહસ્રનયનં શક્રં વજ્રપાણિં વિભાવયેત્ || ૧|| શ્રી અગ્નિસ્તુતિઃ – આગ્નેય (Southeast)સપ્તાર્ચિષં ચ બિભ્રાણમક્ષમાલાં કમણ્ડલુમ્ |જ્વાલમાલાકુલં રક્તં શક્તિહસ્તં ચકાસતમ્ || ૨|| શ્રી યમસ્તુતિઃ – દક્ષિણ (South)કૃતાન્તં મહિષારૂઢં દણ્ડહસ્તં ભયાનકમ્ |કાલપાશધરં કૃષ્ણં ધ્યાયેત્ દક્ષિણદિક્પતિમ્ || ૩|| શ્રી નિરૃત્યસ્તુતિઃ – નૈરૃત્ય…

ગુજરાતી

શ્રીદુર્ગા પઞ્જરસ્તોત્રમ્~ durga panjara stotram in Gujarati lyrics

શ્રીદુર્ગા પઞ્જરસ્તોત્રમ્ : read durga panjara stotram in Gujarati wirh lyrics ૐ અસ્ય શ્રીદુર્ગા પઞ્જરસ્તોત્રસ્ય સૂર્ય ઋષિઃ, ત્રિષ્ટુપ્છન્દઃ,છાયા દેવતા, શ્રીદુર્ગા પઞ્જરસ્તોત્ર પાઠે વિનિયોગઃ .ધ્યાનમ્ .ૐ હેમ પ્રખ્યામિન્દુ ખણ્ડાત્તમૌલિં શઙ્ખાભીષ્ટા ભીતિ હસ્તાં ત્રિનેત્રામ્ .હેમાબ્જસ્થાં પીન વસ્ત્રાં પ્રસન્નાં દેવીં દુર્ગાં દિવ્યરૂપાં નમામિ .અપરાધ શતં કૃત્વા જગદમ્બેતિ ચોચ્ચરેત્ .યાં ગતિં સમવાપ્નોતિ નતાં બ્રહ્માદયઃ સુરાઃ .સાપરાધોઽસ્મિ શરણં પ્રાપ્તસ્ત્વાં જગદમ્બિકે…

ગુજરાતી

મહાલક્ષ્મીસ્તુતિઃ~ mahalakshmi stuti in Gujarati lyrics

મહાલક્ષ્મીસ્તુતિઃ read shri mahalakshmi stuti in Gujarati with lyrics આદિલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ પરબ્રહ્મસ્વરૂપિણિ .યશો દેહિ ધનં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૧.. સન્તાનલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ પુત્રપૌત્રપ્રદાયિનિ . સન્તાનલક્ષ્મિ વન્દેઽહંપુત્રાન્ દેહિ ધનં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૨.. વિદ્યાલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ બ્રહ્મવિદ્યાસ્વરૂપિણિ .વિદ્યાં દેહિ કલાં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ દેહિ મે .. ૩.. ધનલક્ષ્મિ નમસ્તેઽસ્તુ સર્વદારિદ્ર્યનાશિનિ .ધનં દેહિ શ્રિયં દેહિ સર્વકામાંશ્ચ…

ગુજરાતી

શ્રીરાધાકવચમ્~ Radha kavacham lyrics in Gujarati

શ્રીરાધાકવચમ્ : Shri Radha kavacham in Gujarati with lyrics શ્રીગણેશાય નમઃ .પાર્વત્યુવાચકૈલાસિઅવાસિન્ ભગવન્ ભક્તાનુગ્રહકારક .રાધિકાકવચં પુણ્યં કથયસ્વ મમ પ્રભો .. ૧.. યદ્યસ્તિ કરુણા નાથ ત્રાહિ માં દુઃખતો ભયાત્ .ત્વમેવ શરણં નાથ શૂલપાણે પિનાકધૃક્ .. ૨.. શિવ ઉવાચશૃણુષ્વ ગિરિજે તુભ્યં કવચં પૂર્વસૂચિતમ્ .સર્વરક્ષાકરં પુણ્યં સર્વહત્યાહરં પરમ્ .. ૩.. હરિભક્તિપ્રદં સાક્ષાદ્ભુક્તિમુક્તિપ્રસાધનમ્ .ત્રૈલોક્યાકર્ષણં દેવિ હરિસાન્નિધ્યકારકમ્ .. ૪.. સર્વત્ર…

English | हिन्दी | বাঙালি | ગુજરાતી | ଓଡିଆ | தமிழ் | తెలుగు | ಕನ್ನಡ | മലയാളം

shiva stuti in multi language with lyrics

శివశివాస్తుతిః ఓం నమః శివాయ శాంతాయ పంచవక్త్రాయ శూలినే .నంది -భృంగి -మహావ్యాలగణ -యుక్తాయ శంభవే .. 1.. శివాయై హరకాంతాయై ప్రకృత్యై సృష్టిహేతవే .నమస్తే బ్రహ్మచారిణ్యై జగద్ధాత్ర్యై నమో నమః .. 2.. సంసారభయ -సంతాపాత్ పాహి మాం సింహవాహిని .రాజ్య-సౌభాగ్య-సంపత్తిం దేహి మామంబ పార్వతి .. 3.. ఇతి శివ-శివా-స్తుతిః సమాప్తా . śivaśivāstutiḥ oṃ namaḥ śivāya śāntāya pañcavaktrāya śūline nandi -bhṛṅgi -mahāvyālagaṇa -yuktāya śambhave .. 1.. śivāyai…

ગુજરાતી

સૌંદર્ય લહરી~ Soundarya lahari in Gujarati lyrics

સૌંદર્ય લહરી : read Soundarya lahari in Gujarati with lyrics પ્રથમ ભાગઃ – આનંદ લહરિ ભુમૌસ્ખલિત પાદાનામ્ ભૂમિરેવા વલંબનમ્ ।ત્વયી જાતા પરાધાનામ્ ત્વમેવ શરણમ્ શિવે ॥ શિવઃ શક્ત્યા યુક્તો યદિ ભવતિ શક્તઃ પ્રભવિતુંન ચેદેવં દેવો ન ખલુ કુશલઃ સ્પંદિતુમપિ।અતસ્ત્વામ્ આરાધ્યાં હરિ-હર-વિરિન્ચાદિભિ રપિપ્રણંતું સ્તોતું વા કથ-મક્ર્ત પુણ્યઃ પ્રભવતિ॥ 1 ॥ તનીયાંસું પાંસું તવ ચરણ પંકેરુહ-ભવંવિરિંચિઃ સંચિન્વન્…

ગુજરાતી

Ashtalakshmi stotram lyrics in Gujarati

অষ্ট লক্ষ্মী স্তোত্রম্ read Ashtalakshmi stotram lyrics in Gujarati আদিলক্ষ্মিসুমনস বংদিত সুংদরি মাধবি, চংদ্র সহোদরি হেমমযেমুনিগণ বংদিত মোক্ষপ্রদাযনি, মংজুল ভাষিণি বেদনুতে ।পংকজবাসিনি দেব সুপূজিত, সদ্গুণ বর্ষিণি শাংতিযুতেজয জযহে মধুসূদন কামিনি, আদিলক্ষ্মি পরিপালয মাম্ ॥ 1 ॥ ধান্যলক্ষ্মিঅযিকলি কল্মষ নাশিনি কামিনি, বৈদিক রূপিণি বেদমযেক্ষীর সমুদ্ভব মংগল রূপিণি, মংত্রনিবাসিনি মংত্রনুতে ।মংগলদাযিনি অংবুজবাসিনি, দেবগণাশ্রিত পাদযুতেজয জযহে মধুসূদন কামিনি,…

ગુજરાતી

કાલભૈરવાષ્ટકમ્~ kalabhairavashtakam gujarati

કાલભૈરવાષ્ટકમ્ : read kalabhairavashtakam lyrics in gujarati દેવરાજસેવ્યમાનપાવનાઙ્ઘ્રિપઙ્કજંવ્યાલયજ્ઞસૂત્રમિન્દુશેખરં કૃપાકરમ્ |નારદાદિયોગિબૃન્દવન્દિતં દિગમ્બરંકાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે || ૧ || ભાનુકોટિભાસ્વરં ભવાબ્ધિતારકં પરંનીલકણ્ઠમીપ્સિતાર્થદાયકં ત્રિલોચનમ્ |કાલકાલમમ્બુજાક્ષમસ્તશૂન્યમક્ષરંકાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે || ૨ || શૂલટઙ્કપાશદણ્ડપાણિમાદિકારણંશ્યામકાયમાદિદેવમક્ષરં નિરામયમ્ |ભીમવિક્રમં પ્રભું વિચિત્રતાણ્ડવપ્રિયંકાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે || ૩ || ભુક્તિમુક્તિદાયકં પ્રશસ્તચારુવિગ્રહંભક્તવત્સલં સ્થિરં સમસ્તલોકવિગ્રહમ્ |નિક્વણન્મનોજ્ઞહેમકિઙ્કિણીલસત્કટિંકાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે || ૪ || ધર્મસેતુપાલકં ત્વધર્મમાર્ગનાશકંકર્મપાશમોચકં સુશર્મદાયકં વિભુમ્ |સ્વર્ણવર્ણકેશપાશશોભિતાઙ્ગનિર્મલંકાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે || ૫ || રત્નપાદુકાપ્રભાભિરામપાદયુગ્મકંનિત્યમદ્વિતીયમિષ્ટદૈવતં નિરઞ્જનમ્ |મૃત્યુદર્પનાશનં કરાલદંષ્ટ્રભૂષણંકાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં…