Gayatri Mantras | श्री मेधा दक्षिणमूर्ति

श्री दक्षिणामूर्ति गायत्री मंत्र~Shri dakshinamurthy gayatri mantra in hindi/sanskrit lyrics

श्री दक्षिणामूर्ति गायत्री मंत्र Read Shri dakshinamurthy gayatri mantra in hindi/sanskrit with lyrics मंत्र1: ॐ दक्षिणामूर्तये विद्महे, ध्यानस्थाय धीमहि, तन्नो धीश: प्रचोदयात् || मंत्र2: ॐ वृषभध्वजाय विद्महे घृणिहस्ताय धीमहि | तन्नो दक्षिणामूर्ति प्रचोदयात् || Gayatri Mantras in English: Om Rishabath-vajaaya Vidmahe Kruni-Hasthaya Dhimahee Thanno Guru Prachodayath or Om Rishabath-vajaaya Vidmahe Kruni-Hasthaya Dhimahee Thanno Dakshinamurthy Prachodayath or…