Durga | Lakshmi | Parvathi

ଅଷ୍ଟାଦଶଶକ୍ତିପୀଠସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ ashtadasa shakti peetha stotram in odia

Last Updated on April 23, 2021 

ଅଷ୍ଟାଦଶଶକ୍ତିପୀଠସ୍ତୋତ୍ରମ୍: Read ashtadasa shakti peetha stotram in odia with lyrics

ଲଙ୍କାୟାଂ ଶାଙ୍କରୀ ଦେବୀ କାମାକ୍ଷୀ କାଞ୍ଚିକାପୁରେ ।
ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନେ ଶୃଙ୍ଖଲାଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡୀ କ୍ରୌଞ୍ଚପଟ୍ଟଣେ ॥

ଅଲମ୍ପୁରେ ଜୋଗୁଲାମ୍ବା ଶ୍ରୀଶୈଲେ ଭ୍ରମରାମ୍ବିକା ।
କୋଲ୍ହାପୁରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାହୂର୍ୟେ ଏକବୀରିକା ॥

ଉଜ୍ଜୟିନ୍ୟାଂ ମହାକାଲୀ ପୀଠିକ୍ୟାଂ ପୁରୁହୂତିକା ।
ଓଢ୍ୟାୟାଂ ଗିରିଜାଦେବୀ ମାଣିକ୍ୟା ଦକ୍ଷବାଟକେ ॥

ହରିକ୍ଷେତ୍ରେ କାମରୂପା ପ୍ରୟାଗେ ମାଧବେଶ୍ୱରୀ ।
ଜ୍ୱାଲାୟାଂ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ଗୟା ମାଙ୍ଗଲ୍ୟଗୌରିକା ॥

ବାରଣସ୍ୟାଂ ବିଶାଲାକ୍ଷୀ କାଶ୍ମୀରେଷୁ ସରସ୍ୱତୀ ।
ଅଷ୍ଟାଦଶ ସୁପୀଠାନି ଯୋଗିନାମପି ଦୁର୍ଲଭମ୍ ॥

ସାୟଙ୍କାଲେ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସର୍ୱଶତ୍ରୁବିନାଶନମ୍ ।
ସର୍ୱରୋଗହରଂ ଦିବ୍ୟଂ ସର୍ୱସମ୍ପତ୍କରଂ ଶୁଭମ୍ ॥

ଇତି ଅଷ୍ଟାଦଶଶକ୍ତିପୀଠସ୍ତୁତିଃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *