కాలభైరవాష్టకం ~ Kalabhairava Ashtakam in Telugu

Last Updated on November 16, 2022  కాలభైరవ అష్టకం : Read Sri Kalabhairava Ashtakam in Telugu with lyrics. Kalabhairavashtakam available in Telugu and other language.దేవరాజసేవ్యమానపావనాంఘ్రి పంకజం వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిందుశేఖరం…

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇