సర్ప స్తోత్రం~ Sri Sarpa Stotram in telugu

Last Updated on May 9, 2022  శ్రీ నాగ స్తోత్రం/సర్ప స్తోత్రం: Read Sri Sarpa Stotram in telugu with lyrics and download as pdf. బ్రహ్మలోకేచ యే సర్పః…

శ్రీ గణేశ మంగళాష్టకం~ Sri ganesha mangalashtakam in telugu

Last Updated on May 9, 2022  శ్రీ గణేశ మంగళాష్టకం: Read Sri ganesha mangalashtakam in telugu with lyrics and download as pdf. *1) గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే…

శ్రీ అయ్యప్ప పంచరత్నం స్తోత్రం~ Sri Ayyappa pancharatnam stotram in telugu

Last Updated on May 9, 2022  శ్రీ అయ్యప్ప పంచరత్నం స్తోత్రం: Read Sri Ayyappa pancharatnam stotram in telugu with lyrics and download as pdf లోకవీరం మహాపూజ్యం…

శ్రీ దత్త స్తవం~ Sri Datta Stavam in telugu

Last Updated on May 9, 2022  శ్రీ దత్త స్తవం: Read Sri Datta Stavam in telugu with lyrics and download as pdf దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలంప్రపన్నార్తిహరం…

సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రం~ Siddha Kunjika Stotram in telugu

Last Updated on May 9, 2022  సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రం: Read Siddha Kunjika Stotram in telugu with lyrics and download as pdf ఓం అస్య శ్రీకుంజికాస్తోత్రమంత్రస్య సదాశివ…

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామ స్తోత్రం~ Sri Subramanya Shodasa Nama Sthotram in Telugu

Last Updated on May 9, 2022  శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామ స్తోత్రం: Read Sri Subramanya Shodasa Nama Sthotram in Telugu with lyrics and download in pdf అస్య…

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇