അഷ്ടാദശശക്തിപീഠസ്തോത്രം~ Ashtadasa Shakti Peetha Stotram in Malayalam

Last Updated on April 23, 2021  അഷ്ടാദശശക്തിപീഠസ്തോത്രം : Ashtadasa Shakti Peetha Stotram in Malayalam with lyrics. ലംകായാം ശാംകരീദേവീ കാമാക്ഷീ കാംചികാപുരേ |പ്രദ്യുമ്നേ ശൃംഖളാദേവീ ചാമുംഡീ ക്രൗംചപട്ടണേ ||…

ଅଷ୍ଟାଦଶଶକ୍ତିପୀଠସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ ashtadasa shakti peetha stotram in odia

Last Updated on April 23, 2021  ଅଷ୍ଟାଦଶଶକ୍ତିପୀଠସ୍ତୋତ୍ରମ୍: Read ashtadasa shakti peetha stotram in odia with lyrics ଲଙ୍କାୟାଂ ଶାଙ୍କରୀ ଦେବୀ କାମାକ୍ଷୀ କାଞ୍ଚିକାପୁରେ ।ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନେ ଶୃଙ୍ଖଲାଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡୀ କ୍ରୌଞ୍ଚପଟ୍ଟଣେ…

अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्र~ ashtadasa shakti peetha stotram in hindi

Last Updated on April 23, 2021  अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्र: Read ashtadasa shakti peetha stotram in hindi with lyrics लङ्कायां शाङ्करीदेवी कामाक्षी काञ्चिकापुरे ।प्रद्युम्ने शृङ्खलादेवी चामुण्डी…

అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం~ ashtadasa shakti peetha stotram telugu

Last Updated on April 30, 2021  అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం : Read ashtadasa shakti peetha stotram in telugu with lyrics. లంకాయాం శాంకరీదేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే |ప్రద్యుమ్నే శృంఖళాదేవీ…

অষ্টদিক্পালকস্তোত্রং~ Ashta dikpalaka stotram in Bengali lyrics

Last Updated on April 23, 2021  অষ্টদিক্পালকস্তোত্রং : Read Ashta dikpalaka stotram in Bengali with lyrics. শ্রী ইন্দ্রস্তুতিঃ – পূর্ব (East)ঐরাবতগজারূঢং স্বর্ণবর্ণং কিরীটিনম্ ।সহস্রনয়নং শক্রং…

અષ્ટદિક્પાલકસ્તોત્રં~ Ashta dikpaka stotram in Gujarati

Last Updated on April 23, 2021  અષ્ટદિક્પાલકસ્તોત્રં : Read Ashta dikpaka stotram in Gujarati with lyrics. શ્રી ઇન્દ્રસ્તુતિઃ – પૂર્વ (East)ઐરાવતગજારૂઢં સ્વર્ણવર્ણં કિરીટિનમ્ |સહસ્રનયનં શક્રં…

अष्टदिक्पालकस्तोत्रं~ Ashta dikpalaka stotram in hindi

Last Updated on April 23, 2021  अष्टदिक्पालकस्तोत्रं: Read Ashta dikpalaka stotram in hindi with lyrics. श्री इन्द्रस्तुतिः – पूर्व (East)ऐरावतगजारूढं स्वर्णवर्णं किरीटिनम् ।सहस्रनयनं शक्रं वज्रपाणिं…

ଅଷ୍ଟଦିକ୍ପାଲକସ୍ତୋତ୍ରଂ~ Ashta dikpalaka stotram in odia

Last Updated on April 23, 2021  ଅଷ୍ଟଦିକ୍ପାଲକସ୍ତୋତ୍ରଂ: Read Ashta dikpalaka stotram in odia with lyrics. ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ତୁତିଃ – ପୂର୍ୱ (East)ଐରାବତଗଜାରୂଢଂ ସ୍ୱର୍ଣବର୍ଣଂ କିରୀଟିନମ୍ ।ସହସ୍ରନୟନଂ ଶକ୍ରଂ ବଜ୍ରପାଣିଂ…

அஷ்டதி³க்பாலகஸ்தோத்ரம்ʼ~ Ashta Dikpalaka Stotram in tamil

Last Updated on April 23, 2021  அஷ்டதி³க்பாலகஸ்தோத்ரம்ʼ: Read Ashta Dikpalaka Stotram in tamil with lyrics. ஶ்ரீ இந்த்³ரஸ்துதி꞉ – பூர்வ (East)ஐராவதக³ஜாரூட⁴ம்ʼ ஸ்வர்ணவர்ணம்ʼ கிரீடினம் |ஸஹஸ்ரநயனம்ʼ ஶக்ரம்ʼ வஜ்ரபாணிம்ʼ…

ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕಸ್ತೋತ್ರಂ~ ashta dikpalaka stotram in kannada lyrics

Last Updated on April 23, 2021  ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕಸ್ತೋತ್ರಂ :Read ashta dikpalaka stotram in kannada with lyrics ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಸ್ತುತಿಃ – ಪೂರ್ವ (East)ಐರಾವತಗಜಾರೂಢಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಂ ಕಿರೀಟಿನಂ |ಸಹಸ್ರನಯನಂ ಶಕ್ರಂ ವಜ್ರಪಾಣಿಂ…

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇