పార్వతీవల్లభాష్టకమ్~ parvati vallabha ashtakam in telugu lyrics

Last Updated on April 19, 2021  పార్వతీవల్లభాష్టకమ్ :read shri parvati vallabha Nilakantha ashtakam in telugu with lyrics నమో భూతనాథం నమో దేవదేవంనమః కాలకాలం నమో దివ్యతేజమ్ |నమః…

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం~ dwadasa jyotirlinga stotram in telugu lyrics

Last Updated on April 19, 2021  ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం: Read dwadasa(dwadash) jyotirlinga stotram in telugu with lyrics సౌరాష్ట్రే సోమనాథం చ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ |ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలమోంకారమమలేశ్వరమ్ ||…

పరబ్రహ్మణి దశశ్లోకస్తుతి~ Parabrahmani Dasa Sloka Stuti in telugu lyrics

Last Updated on April 19, 2021  Read parabrahmani dasa shloka(sloka) stuti సాంబో నః కులదైవతం పశుపతే సాంబ త్వదీయా వయంసాంబం స్తౌమి సురాసురోరగగణాః సాంబేన సంతారితాః |సాంబాయాస్తు నమో మయా…

अर्धनारीश्वर स्तोत्रम्~ Ardhanarishwara stotram lyrics in hindi

Last Updated on April 19, 2021  अर्धनारीश्वर स्तोत्रम् : read Ardhanarishwara stotram in hindi sanskrit with lyrics चाम्पेयगौरार्धशरीरकायैकर्पूरगौरार्धशरीरकाय ।धम्मिल्लकायै च जटाधरायनमः शिवायै च नमः शिवाय…

అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం~ Ardhanarishwara stotram lyrics in telugu

Last Updated on April 19, 2021  అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం: read Ardhanareeshwara(Ardhanarishwara) stotram in telugu with lyrics చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయైకర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ |ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయనమః శివాయై చ నమః శివాయ || ౧…

అర్ధనారీశ్వరాష్టోత్తరశతనామావళిః~ Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali lyrics in telugu

Last Updated on April 19, 2021  అర్ధనారీశ్వరాష్టోత్తరశతనామావళిః Read Ardhanareeshvara (Ardhanarishvara) Ashtottara Shatanamavali in telugu with lyrics ఓం చాముండికాంబాయై నమః |ఓం శ్రీకంఠాయ నమః |ఓం పార్వత్యై నమః…

श्री चन्द्रशेखराष्टकम्~ chandrasekhara ashtakam lyrics in hindi

Last Updated on April 19, 2021  श्री चन्द्रशेखराष्टकम् : Chandrasekhar sahajam in hindi and Sanskrit with lyrics चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम् ।चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर…

శ్రీ చంద్రశేఖరాష్టకమ్~ Chandrasekhara Ashtakam in telugu lyrics

Last Updated on April 19, 2021  శ్రీ చంద్రశేఖరాష్టకమ్ : read chandrasekhara ashtakam in telugu with lyrics చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహి మామ్ |చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్ష…

ஶ்ரீ உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம்~ Uma maheswara stotram lyrics in tamil

Last Updated on April 19, 2021  ஶ்ரீ உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் : read Uma maheswara stotram in tamil with lyrics நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் நவயௌவநாப்⁴யாம்பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்த⁴ராப்⁴யாம் ।நகே³ந்த்³ரகந்யாவ்ருஷகேதநாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥…

ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ~ Uma maheswara stotram in kannada lyrics

Last Updated on April 19, 2021  ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ read Uma maheswara stotram in kannada with lyrics ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಯೌವನಾಭ್ಯಾಂಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಮ್ |ನಗೇಂದ್ರಕನ್ಯಾವೃಷಕೇತನಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ || ೧…

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇