लिङ्गाष्टकम्~ lingashtakam hindi

Last Updated on April 20, 2021  लिङ्गाष्टकम् :read lingashtakam lyrics in sanskrit and hindi for pray mahadev. ब्रह्ममुरारि सुरार्चित लिङ्गंनिर्मलभासित शोभित लिङ्गम् ।जन्मज दुःख विनाशक…

লিংগাষ্টকম্~ Lingashtakam Bengali

Last Updated on April 20, 2021  লিংগাষ্টকম্ : read Lingashtakam in Bengali with lyrics ব্রহ্মমুরারি সুরার্চিত লিঙ্গংনির্মলভাসিত শোভিত লিঙ্গম |জন্মজ দুঃখ বিনাশক লিঙ্গংতত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম…

தேவி புஜங்க ஸ்தோத்ரம்~ Devi bhujanga stotram tamil

Last Updated on April 20, 2021  தேவி புஜங்க ஸ்தோத்திரம் : read Devi bhujanga stotram in tamil with lyrics விரிஞ்ச்யாதி₃பி₄: பஞ்சபி₄ர்லோகபாலை:ஸமூடே₄ மஹாநந்த₃பீடே₂ நிஷண்ணம் |த₄நுர்பா₃ணபாஶாங்குஶப்ரோதஹஸ்தம்மஹஸ்த்ரைபுரம் ஶங்கராத்₃வைதமவ்யாத் ||…

ஸௌந்த₃ர்யலஹரீ~ soundarya lahari tamil

Last Updated on April 20, 2021  ஸௌந்த₃ர்யலஹரீ : read soundarya lahari in tamil with lyrics ஶிவ: ஶக்த்யா யுக்தோ யதி₃ ப₄வதி ஶக்த: ப்ரப₄விதும்ந சேதே₃வம் தே₃வோ ந…

सौन्दर्यलहरी~ soundarya lahari hindi

Last Updated on April 20, 2021  सौन्दर्यलहरी : read soundarya lahari in hindi शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुंन चेदेवं देवो न खलु कुशलः…

సౌందర్య లహరి~ soundarya lahari telugu

Last Updated on April 20, 2021  సౌందర్య లహరి : read soundarya lahari in telugu with lyrics by శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుంన చేదేవం…

ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ ~ soundarya lahari lyrics in kannada

Last Updated on April 16, 2021  ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ: read soundarya lahari in kannada with lyrics ಶಿವಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತಃ ಪ್ರಭವಿತುಂನ ಚೇದೇವಂ ದೇವೋ ನ ಖಲು…

ದೇವೀ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ ~ devi bhujanga stotram lyrics in kannada

Last Updated on April 16, 2021  ದೇವೀಭುಜಂಗಸ್ತೋತ್ರಂ : read devi bhujanga stotram in kannada with lyrics ವಿರಿಂಚ್ಯಾದಿಭಿಃ ಪಂಚಭಿರ್ಲೋಕಪಾಲೈಃಸಮೂಢೇ ಮಹಾನಂದಪೀಠೇ ನಿಷಣ್ಣಂ |ಧನುರ್ಬಾಣಪಾಶಾಂಕುಶಪ್ರೋತಹಸ್ತಂಮಹಸ್ತ್ರೈಪುರಂ ಶಂಕರಾದ್ವೈತಮವ್ಯಾತ್ || ೧ ||…

devi bhujanga stotram lyrics in hindi and sanskrit

Last Updated on April 16, 2021  देवीभुजङ्गस्तोत्रम् : read devi bhujanga stotram in sanskrit and hindi with lyrics. विरिञ्च्यादिभिः पञ्चभिर्लोकपालैःसमूढे महानन्दपीठे निषण्णम् ।धनुर्बाणपाशाङ्कुशप्रोतहस्तंमहस्त्रैपुरं शङ्कराद्वैतमव्यात् ॥…

దేవి భుజంగ స్తోత్రం~ devi bhujanga stotram lyrics in telugu

Last Updated on April 16, 2021  దేవి భుజంగ స్తోత్రం : read devi bhujanga stotram lyrics in telugu విరించ్యాదిభిః పంచభిర్లోకపాలైఃసమూఢే మహానందపీఠే నిషణ్ణం |ధనుర్బాణపాశాంకుశప్రోతహస్తంమహస్త్రైపురం శంకరాద్వైతమవ్యాత్ || ౧…

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇